Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Onthulling monument van Heutsz

Op welke wijze het leger verlaten

Type:
Geschiedenis
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Persoon
Periode:
20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog

20 juli 1904 Benoemd tot Gouverneur- Generaal van Nederlands- Indië en in verband hiermede op zijn verzoek eervol uit de militaire dienst ontslagen ingaande met de dag, waarop hij de functie van Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië zal hebben aanvaard en zulks onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem aan de lande bewezen onder toekenning wegens volbrachte diensttijd van een pensioen van f 9000,- ’s jaars.

In augustus 1909 is op zijn verzoek eervol ontslag verleend als Gouverneur-Generaal van de Nederlands-Indië en zulks met dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem in die betrekking aan de lande bewezen, welke ontslag zal gerekend worden in te gaan met de dag waarop zijn functie aan zijn opvolger zal worden gegeven.

8 december 1909 De functie van Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië overgegeven en naar Nederland vertrokken.

1 december 1924 Overleden te Montreux.

 9 juni 1927 Herbegraven met een Staatsbegravenis op de Oosterbegraafplaats te Amsterdam.

Generaal J.B. van Heutsz
Generaal J.B. van Heutsz

J.B. van Heutsz

Dit artikel uit het gemeentearchief van de gemeente Coevorden wordt u ter informatie aangeboden.

De laatste jaren is J. B. van Heutsz onderwerp van maatschappelijke discussies over de Nederlandse betrokkenheid bij het slavernijverleden of het handelen in haar voormalige koloniën.

Onder andere op Historiek.net en Anderetijden.nl kunt u daarover meer lezen.