Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Coevorden door Jacob van Deventer 1550

Kaart Coevorden 1550 door Jacob van Deventer

Type:
Geschiedenis
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
16e eeuw

De oudst bekende kaart van de stad Coevorden uit 1550 is opgemaakt door Jacob van Deventer. 

Deze cartograaf, Jacob van Deventer, leefde van 1505-1575. Tijdens de Spaanse overheersing heeft hij voor militaire doeleinden vanaf 1558 en in opdracht van Filips II van Spanje alle versterkte steden in kaart gebracht van de toenmalige Nederlanden.

Coevorden door Jacob van Deventer 1550
Oudste kaart van Coevorden door Jacob van Deventer 1550