Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Jan Frowijn

Jan Frowijn 1915-1945

Type:
Geschiedenis
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Persoon
Periode:
Tweede Wereldoorlog 1940-1945

Jan Frowijn was gedurende de oorlogsjaren kassier van het distributiekantoor in Coevorden en hield zich in deze functie ook bezig met het verduisteren van bonnen en andere distributiebescheiden ten behoeve van onderduikers.

Overval

Begin juni 1944 werd hij benaderd door de huisarts Baudoin, die hem vroeg medewerking te verlenen aan een overval op het kantoor dat gevestigd was in de Koningin Wilhelminaschool. De knokploeg Noord-Drenthe, zwervend door de provincie en onder leiding van de ervaren verzetsman Kees Veldman, zou hem hierbij zogenaamd neerslaan, waardoor de verdenking zeker niet op hem zou vallen. Jan stemde toe. Op 6 juni drongen zes mannen plotseling het kantoor binnen, Jan kreeg een klap met een gummistok, maar de bewakende politieman greep zijn revolver en werd als reactie hierop neergeschoten.

De telefoonkabel was inmiddels doorgesneden. De kluis werd geopend en leeggeroofd en de zogenaamd bewusteloze Jan en de gewonde politieman werden naar binnen gesleept. De twee overige personeelsleden volgden en de overvallers maakten zich uit de voeten. Na nog een vuurgevecht met politiemensen bij Nieuwlande geleverd te hebben, wisten alle leden van de knokploeg met de geroofde distributiebescheiden te ontkomen. Jan Frowijn werd met een hersenschudding in het Aleida Kramerziekenhuis opgenomen en ook de door een buikschot getroffen gewonde kwam daar terecht. Beiden herstelden voorspoedig, mede door de voortreffelijke zorgen van Jans verloofde, zuster van Ommen.

Arrestatie

Jan zou loslippig geweest zijn of was er verraad in het spel? Wie zal het zeggen. Zeker is, dat hij op 6 januari alsnog gearresteerd werd. Hij werd op transport gesteld naar het beruchte concentratiekamp Neuengamme waar Jan Frowijn op 5 februari de dood vond.

Bron: H.D. Minderhoud, Historische straatnamen in Ossehaar