Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Jongensboerderij Witte Zand Zweeloo

Het kamp voor Sociale Jeugdzorg ‘Het Witte Zand’ te Zweeloo

Type:
Geschiedenis
Kern:
Zweeloo
Kenmerken:
Gebouw
Periode:
20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog, Na-oorlogse periode tot 1997

Dit kamp is in 1941 tijdelijk opgericht en was in gebruik bij de Arbeidsdienst, later door de Sicherheidsdienst. Na de bevrijding werd het enige tijd gebruikt voor het onderbrengen van politieke delinquenten. In 1949 werd het kamp vanwege het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in gebruik gesteld voor de Sociale Jeugdzorg. Sedertdien werden jaarlijks in het barakkenkamp het Witte Zand drie kampen georganiseerd.

Plattegrond Kamp Witte Zand Zweeloo
Plattegrond Kamp Witte Zand Zweeloo

De duur van ieder kamp was steeds drie maanden en de deelnemers bestonden oorspronkelijk uit Rooms Katholieke jongens in de leeftijd van 8-14 jaar. De leiding was eveneens Rooms Katholiek. Halverwege de zestiger jaren is de Rooms Katholieke signatuur vervallen. Halverwege de zeventiger jaren werd het oude barakkenkamp vervangen door nieuwbouw.

Rond 1990 is Het Witte zand gefuseerd met de Eikenhorst uit Diever en heet dan de Baanderhoek en is in 1992 opgeheven. Later is op deze plaats het Asielzoekerscentrum ondergebracht. Het adres van de lokatie is Gelpenbergweg 15-17 Zweeloo.

Bron: Gemeentearchief Zweeloo 1920-1997 inventaris nummers 1704-1705