Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
logo Dametin

Het Indië-veteranenmonument 1945-1950

Type:
Geschiedenis
Kern:
Dalen
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
Na-oorlogse periode tot 1997

Het Indië-veteranenmonument staat in Dalen. Het is een initiatief van een paar veteranen. Met hulp van particulieren en bedrijfsleven kon dit monument worden opgericht. De Oud-Indiëgangers kregen niet alleen van de inwoners van Dalen veel steun voor het initiatief, maar ook van de plaatselijke overheid.

Een van de redenen voor de oprichting van het monument is de behoefte aan erkenning voor wat de “Indië-veteraan” is overkomen en dat de jeugd van die jongens werd opgeofferd na een tijd van ellende en ontbering.

Burgemeester Jansema en ZKH Prins Bernhard nemen het defilé af in 1999
Burgemeester Jansema en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard nemen het defilé af in 1999

De gemeente Dalen had in die tijd een speciaal plekje bij Jan soldaat in de tropen. Uit Dalen gingen 52 jongens naar Indië om daar “orde en vrede” te brengen. Via een organisatie met de toepasselijke naam “Dametin”, Dalen met Indië werd aan deze jongens maandelijks een speciale krant gestuurd met allerlei gebeurtenissen. Zo onderhielden ze een band met thuis en vervreemdden ze niet van hun omgeving. Dankzij adverteerders kon de krant worden bekostigd.

De terugkeer in het dorp of de stad was vaak een groot feest. Van de plaatselijke bevolking kregen de soldaten wel de erkenning die bij de overheid en bij de Nederlandse bevolking eigenlijk helemaal ontbrak. De overheid liet hen in de kou staan en doet dat eigenlijk nog steeds. Nog steeds wordt geprobeerd deze tijd te vergeten en het liefst uit de geschiedenis te schrappen.

Op zaterdag 2 juli 1994 werd het monument door mevrouw Spoor-Dijkema, de weduwe van “onze” generaal, onthuld. Het beeld toont een soldaat compleet met “pelopperpet” en is gemaakt door de heer Tuink uit Raalte.

Standbeeld Dametin in Dalen
Standbeeld Dametin in Dalen