Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Schipperscafé en bevrachtingskantoor Duinkerken

Het Duitse verzet en de aanslag op Hitler

Type:
Geschiedenis
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebouw, Persoon
Periode:
Tweede Wereldoorlog 1940-1945

Een ontmoeting met Oberst Wilhelm Stähle


Op de huidige parkeerplaats bij de winkel aan de Spoorsingel stond vroeger het Coevorder Bevrachtingskantoor en Schipperscafé “Spoorzicht” van “tante Roelie” Duinkerken.

Café Duinkerken

In dit café kwamen in het uiterste geheim op 23 december 1943, op verzoek van de Duitse ondergrondse beweging, meester Jaap Cramer uit Assen, oud-commissaris der Koningin van Drenthe, Pieter Duinkerken uit Emmer-Compascuum en meester. G.J. van Heuven Goedhart als vertegenwoordigers enerzijds van het Nederlandse verzet bijeen met de heren Arnold Brill en de Duitse officier Overste Wilhelm Stähle, namens het Duitse verzet anderzijds.

Om vertrouwen te winnen en alle twijfel weg te nemen bij de Nederlanders, gaf Oberst Stähle bij aanvang van het gesprek twee namen door van mensen die spoedig zouden worden opgepakt en deze zijn uiteraard direct na deze geheime ontmoeting gewaarschuwd en konden nog net op tijd onderduiken. Stähle wilde praten over contacten met de Nederlandse illegaliteit en, zoals tijdens het gesprek al spoedig zou blijken, de vergevorderde plannen van een grote Duitse verzetsgroep om Adolf Hitler om te brengen. De aanslag op Hitler zou in het midden van januari 1944 plaatsvinden. Het Duitse verzet wou middels dit geheime gesprek nagaan wat de houding van de Nederlandse ondergrondse zou zijn als de aanslag op Hitler zou slagen en wat er daarna dan allemaal zou moeten worden geregeld.

Arrestatie Overste Stähle

Overleg met de Nederlandse regering in Londen leidde tot het bevel niet door te gaan met het contact met de Duitse verzetsgroep, klaarblijkelijk omdat men geen vertrouwen had in de ernst van het complot. Pas na de 20e. juli 1944, toen de aanslag op Hitler inmiddels inderdaad had plaatsgevonden, maar was mislukt, wilde men in Engeland graag meer weten van de bijeenkomst bij Café Duinkerken in Coevorden, maar dat had toen weinig zin meer. Overste Staehle werd reeds in februari 1944 door de Gestapo opgepakt en als verrader verhoord. Op 12 juli werd Overste Stähle wederom gearresteerd en in de loop der maanden voortdurend verhoord en mishandeld en uiteindelijk in Berlijn op 23 april 1945 door de Gestapo met een nekschot om het leven gebracht waar de Russen de stad Berlijn al gedeeltelijk in handen hadden.

Oberst Wilhelm Stähle
Oberst Wilhelm Stähle

Na de oorlog

Na de oorlog hebben degenen die Stähle hebben gekend de behoefte gehad Oberst Wilhelm Stähle te herdenken en een gedenkplaat aan te brengen aan de buitenkant van de woning van “tante Roelie” aan de Spoorhaven. Deze herdenkingsbijeenkomst vond plaats op 21 april 1970.

Helaas is café Duikerken er niet meer. Dit café is in de jaren tachtig van de vorige eeuw door brand verwoest en de gedenkplaat bevindt zich momenteel in het museum Drenthe’s Veste in Coevorden.

Er is een uitgebreid verslag van de ontmoeting met Overste Stähle te lezen. Dit verslag is is van oud-Commissaris van de Koningin in Drenthe, de heer Meester J. Cramer De zaak Wilhelm Stähle.