Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Watertoren Coevorden

De watertoren

Type:
Geschiedenis
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebouw
Periode:
20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog, Na-oorlogse periode tot 1997

Bron: W.M.D.

De watertoren van Coevorden is in 1914 gebouwd naar een ontwerp van J.P. Hazeu als onderdeel van het productiestation Dalen voor de centrale waterleiding in dit gebied. De toren met eclectische stijlkenmerken is gebouwd op een markante plek op de voormalige vestingwallen van Coevorden binnen het beschermde stadsgezicht. De toren is 32,5 meter hoog en heeft een gietijzeren reservoir met een inhoud van 150 kubieke meter. Door de groei van de bevolking en de toenemende waterbeschaving (auto wassen, meer tappunten in huizen) is het waterverbruik in Coevorden van 18 liter per persoon per dag in 1915 gestegen tot 126 liter in 2003.

Watertoren aan de Picardtlaan
De watertoren aan de Picardtlaan in Coevorden

In 1987 is het waterleidingbedrijf van de gemeente Coevorden overgenomen door de Waterleiding Maatschappij Drenthe (W.M.D.). Behalve de leidingen en het productiestation, maakte de oude watertoren in het centrum hiervan ook deel uit. De pompen in het productiestation schakelden in en uit, afhankelijk van het waterniveau in de toren. Het leidingnet bestaat voor een groot deel uit gietijzeren leidingen. Door de corrosie van het gietijzer is in de loop van de jaren een zodanige afzet van gecorrodeerd materiaal en kalkdeeltjes in het leidingnet ontstaan, dat er regelmatig klachten over bruin water waren. Na een uitgebreid onderzoek bleek dat de leidingen in het gebied tussen de watertoren en het productiestation de meeste problemen gaven.

Bouw van de watertoren aan de Dr. Picardtlaan in 1914

Op basis van dit onderzoek heeft de W.M.D. besloten de watertoren buiten bedrijf te stellen. Sindsdien (1990) zijn er geen klachten meer geweest over bruin water. De watertoren heeft nu geen enkele functie meer in de watervoorziening.

Watertoren Coevorden
Watertoren Coevorden