Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1968

De na-oorlogse periode tot 1997

Type:
Geschiedenis
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
Na-oorlogse periode tot 1997
 • 1946 Rijks H.B.S. omgezet in Lyceum onderwijs
 • 1947 Een grote brand treft de Vakschool voor Meisjes.
 • 1947 Tentoonstelling Coevorden Bouwt Op
 • 1949 Het namaak-hunebed bij het gemeentehuis werd verwijderd
 • 1949 Kazerne van de brandweer gereed op 9 augustus
 • 1951 Aardgas komt beschikbaar voor de huishoudens in Coevorden
 • 1953 29 augustus Gerestaureerde Hervormde Kerk weer in gebruik genomen
 • 1960 28 januari Opening Openbare Lagere Parkschool, R.K. U.L.O. en R.K. Huishoudschool en de Jhr. Mr. Feithhal door de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dhr. drs. G.C. Stubenrouch
 • 1960 Schans de Katshaar gerestaureerd
 • 1962 In Coevorden werd de Ganzenmarkt nieuw leven ingeblazen
 • 1963 Restanten gevonden van voormalig Klooster en tevens funderingen van brug
 • 1963 Opening weg naar Duitsland op 23 april
 • 1968 Lezing van Dr. J.G.N. Renaud van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB, archeologie) te Amersfoort van 6 mei 1968 in Hotel de Sleeuwerik te Coevorden over de geschiedenis van het Kasteel Coevorden en de archeologische wetenschappelijke opgravingen aldaar verricht in 1958 en 1968
 • 1968-1973 Restauratie van het Kasteel Coevorden
 • 1968 Instructiebad de Molenbelt gereed gekomen
 • 1969 Het eerste bezoek van het 48e. Pantserinfanteriebataljon van Heutsz
 • 1972 De eerste bijeenkomst van de Picardtclub in het Kasteel.
 • 1973 De eerste beroepscommandant van de brandweer wordt benoemd, dhr. F.P. van der Hoff
 • 1975 Installatie Burgemeester W.K. Hoekzema
 • 1977 Coevorden heeft een carillon!
 • 1978 Onthulling standbeeld Ganzen Geesje
 • 1979 Archeologisch onderzoek naar ijzertijdnederzetting in de aan te leggen Rondweg S15.
 • 1982 Er wordt door PTT Post de eerste Coevorder postzegel uitgebracht waarop de vesting Coevorden is afgebeeld.
 • 1983 Installatie burgemeester Mr. L.H.B. Spahr van der Hoek
 • 1985 Herdenking bevrijding groots gevierd
 • 1985 Onthulling Joods monument
 • 1991 Historische markt in Coevorden ter gelegenheid van de verleende marktrechten van Karel de Vijfde, Heer der Nederlanden van 2 september 1541
 • 1997 Voorbereidingen herindeling Drentse gemeenten, met ingang van 1 januari 1998 nieuwe Gemeente Coevorden bestaande uit de voormalige gemeenten Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo