Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Kaart Jacob van Deventer 1550

De Middeleeuwen

Type:
Geschiedenis
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
Middeleeuwen
 •  730 Marcellinus verkondigde te Coevorden het evangelie
 •  944 Op 26 november schenkt Keizer Otto I het jachtrecht aan bisschop Balderik van PAGUS DRENTHE
 • 1036 Vermeld wordt ene Fredericus van Coevorden (Magnin)
 • 1112 Vorming van anti-bisschoppelijke partij “de Gelkingen” te Groningen (pro-bisschoppelijk zijn de “Groenenbergen”)
 • 1141 Bisschop Hartbert van Bierum, benoemt zijn broer Ludolf als burggraaf of kastelein van Coevorden
 • 1143 Afzetting Rudolf als slotvoogd van Coevorden
 • 1143 Coevorden voor het eerst genoemd als plaats in een oorkonde
 • 1180 Heer Floris (Florencius) van Vorenborch Kastelein van Coevorden
 • 1180 Bisschop Boudewijn van Holland belegert het kasteel Coevorden op Volker en Rudolf van Coevorden, de Heren van Coevorden
 • 1182 Graaf Otto van Bentheim aangesteld als kasteelheer door de bisschop
 • 1189-1192 De burggraaf van Coevorden verstoort de belangrijke steentransporten op de Vecht waardoor het tot een oorlog komt.(bron: Emlichheim, früher und heute)
 • 1195 “Villa Coevordia” genoemd in geschrift in Latijn
 • 1196 Rudolf, Heer van Coevorden
 • 1196 Het kasteel door de Gelkingen of Hof van Egbert verwoest
 • 1225 Twist tussen Rudolf van Coevorden en Egbert, Burggraaf van Groningen
 • 1227 Slag bij Ane
 • 1228 Bisschop Willebrand van Oldenburg, opvolger van Bisschop Otto, heroverde Coevorden en het kasteel op Rudolf van Coevorden
 • 1229 Bij verrassing, Coevorden door Rudolf van Coevorden heroverd en werd een vergelijk getroffen tussen de Bisschop en Rudolf van Coevorden. Samen met Drenthe viel Rudolf aan op de goederen van de Bisschop, waarop hij later na een bezoek aan Hardenberg, verradelijk in een val werd gelokt, geradbraakt en gedood op 25 juli 1230
 • 1231 Klooster gesticht van de Cisterciënser orde
  1231 Belegering en verwoesting van Coevorden door bisschop Willbrandt
 • 1253 Door Bisschop Henricus in maart toestemming verleend voor verplaatsing van het Klooster naar Balderhaar en Sibculo
 • 1254 Verplaatsing van het klooster officieel toegestaan
 • 1259 Het klooster bij Coevorden nog steeds in gebruik
 • 1262-1263 Bisschop Hendrik I verleent het recht van leen in plaats van het dienstmanleen van Coevorden en aan de toen aanwezige kasteleins verpand
 • 1275 Hendrik van Borculo genoemd als Burggraaf van Coevorden
 • 1276 Omstreeks dit jaar heeft de overbrenging van het Klooster naar Assen, zijn beslag gekregen
 • 1288 Reinold I Heer van Coevorden
 • 1324 Coevorden en Drenthe aan Karel van Gelre afgestaan op 19 december
 • 1331 Verlof stichting kerk te Coevorden
 • 1338-1370 Reinold II, Heer van Coevorden
 • 1344 Bisschop Jan van Arkel, verpand kasteel Coevorden aan Reinold III
 • 1357 Oorkonde 11 februari Keizer Karel IV waarbij Reinald van Coevorden de bevoegdheid kreeg om voor Coevorden en Drenthe een vrijgraafschap met vrijstoel in te stellen (deze heeft niet gefunctioneerd)
 • 1370-1376 Reinold, broer van Reinold III, Heer van Coevorden
 • 1376-1402 Reinold IV, Heer van Coevorden
 • 1379 8 juli Coevorden voor éénderde afgebrand
 • 1392 Verdrag overgave Coevorden op 12 oktober, herovering van de burg door Bisschop Frederik van Blankenheim op 15 augustus. Na klachten van Drenten, ontnam de Bisschop Frederik van Blankenheim, heer Reinold de IV, Coevorden gewapenderhand
 • 1398 Op 24 februari heeft Wenzel van Luxemburg, Rooms Koning en Koning van Bohemen, een oorkonde uitgevaardigd waarin hij verklaart dat het land van Coevorden en Drenthe weer onder het gezag van de bischop van Utrecht behoort.
 • 1402 Op 4 april doet Reinold IV van Coevorden, afstand van Coevorden
 • 1402 Hereniging met Overijssel
 • 1407, 31 december. Bisschop Frederik van Blankenheim bevestigde de privileges en vrijheden van de burgers van de stad Coevorden (stadsrechten)
 • 1408 Henri van Schutterpe genoemd als priester
 • 1408 Bestaande Rooms Katholieke kerk met hoge toren afgebrand. Op dezelfde plaats nieuw gebouwd, als Maria kerk doch wederom afgebrand in 1591
 • 1410 Ontstaan Heilige Geest Gasthuis of gasthuisfonds in Coevorden