Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Franse tijd

De Franse tijd 1795-1814

Type:
Geschiedenis
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
18e eeuw, 19e eeuw

Door J. Bartels

Voorwoord

Mijn bedoeling was oorspronkelijk een scriptie te maken over de Fransen in Zuid-Oost Drenthe. Toen ik hiermee aan het werk ging en informeerde op de verschillende gemeentehuizen, wat er van de Franse periode in de betreffende gemeenten bekend was, kwam ik al gauw tot de ontdekking dat wilde ik dit beschrijven er zeker een aantal jaren werk in zou zitten. Als oud-inwoner van Coevorden besloot ik deze vestingstad te nemen, omdat hier ook tijdens de Franse tijd vast wel wat gebeurd zou zijn, dat binnen een bepaalde tijd te verwerken was. Het hoofdstuk over nieuwe mogelijkheden-ook in het onderwijs is wat algemeen gebleven, terwijl de rest echt “Coevorden historie” is ………Een woord van dank aan de mensen van het archief te Assen en Coevorden, terwijl ik ook de heer Minderhoud zeer erkentelijk ben.