Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Fragment mozaïek Joop Steenbeek in hal gemeentehuis

De 18e eeuw

Type:
Geschiedenis
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
18e eeuw

1707 23 februari: Meindert van der Thijnen overleden en bijgezet in de Nederlands Hervormde kerk
1708 Vreemde kooplieden geweerd uit Coevorden
1750 Het Arsenaal in zeer slechte staat van onderhoud
1755 Het Arsenaal genoemd op kaart van Lappé
1755 2 mei: Besluit te Coevorden omtrent de Joden
1760 2 mei: Besluit omtrent de Joden te Coevorden
1769 17 mei: Joodse gemeente gesticht, toestemming bouw synagoge aan de Kerkstraat
1770 22 december: IJzerkoekenoproer te Coevorden
1775 J. Weggeman genoemd als molenaar op één der molens in de stad Coevorden
1786 1 november: Vaststelling van de Rooms Katholieke Godsdienst
1788 16 juni: Abraham Esselbrugge genoemd als brandspuitmeester en opwinder van het uurwerk
1790 18 mei: Eerste steen gelegd van de Rooms Katholieke Kerk
1790 Jacobus van der Scheer was Coevorden’s eerste uitgever en boekverkoper1791 22 maart: Invoering Landrecht te Coevorden
1795 Franse troepen hebben Coevorden ingenomen, het begin van de Coevorder Franse Tijd
1797 Aanleg Schans de Katshaar Catshaar