Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Carel Rabenhaupt

De 17e. eeuw

Type:
Geschiedenis
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
17e eeuw
 • 1605 31 augustus Komst van Prins Maurits, om de stad tegen Spinola te dekken
 • 1606 Strooptocht der Spanjaarden.
 • 1612 Stadhouder Willem Lodewijk van Nassau sticht op 23 januari de weekmarkt van Coevorden.
 • 1629 Johannes Clopmeijer genoemd als predikant en rector van de Latijnse school
 • 1637 Besluit S.G. voor toestemming toeslag op bier te heffen i.v.m. kosten voor nieuwe kerk
 • 1641 Hervormde kerk herbouwd en de toren heeft 2 klokken. Het orgel is gemaakt en gebouwd door F. Faber Ao. 1658 (vervangen in 1897)
 • 1645 Het kruiswerk van de kerk voltooid
 • 1647 Kerk voorzien van eikenhouten preekstoel
 • 1648 Med. Dr. Ds. Johan Picardt, predikant van Coevorden (16 april 1648 tot 21 mei 1670, historicus, grondontginner en een der bekendste geschiedenisschrijvers van Drenthe en Coevorden)
 • 1650 Stadhuis aan de Kerkstraat gebouwd
 • 1609-1659 Uitvoering vestingbouw van de stad Coevorden.
 • 1656 Christiaan Mensingh wordt Schulte van Coevorden
 • 1660 Overblijfselen nog zichtbaar van klooster op de Hilbrandskamp tussen Coevorden en Schoonebeek alsmede de voormalige Gelderse Schans ten noorden van Coevorden
 • 1662 Beker geschonken aan Jkhr. Wigbolt van Broersema, Gouverneur van Coevorden
 • 1668 Hervormde Diaconie ontvangt 50 zilveren Ducatons voor bouw weeshuis
 • 1670 29 juli Mijndert van der Thijnen benoemd tot schoolmeester en koster
 • 1672 30 juni Coevorden door Bisschop van Munster veroverd, op 1 juli was de sterkte van de Munsterse troepen 20-30.000 man
 • 1672 11 juli Coevorden, bij verdrag, over aan de Munstersen
 • 1672 Coevorden bevrijd door de Staatsen o.l.v. Overste Eibergen en op initiatief van Meynert van Thijnen en onder goedkeuring van Gouverneur Rabenhaupt
 • 1673 De Munstersen o.l.v. Bommen Berend bouwden een dijk door de Vecht bij Huize Gramsbergen en door wateropstuwing Coevorden geheel onder water te zetten. Door een wonder stak er op 10 oktober een zware storm op en brak de dijk door, juist op het moment dat de Coevordenaars het water aan de lippen stond en in hoogste nood verkeerden. Vele Munsterse soldaten verdronken bij deze dijkdoorbraak.
 • 1675 Garnizoen Coevorden bezet het Huis te Gramsbergen
 • 1675 Mijndert van Thijnen tot commies van s’ lands magazijn benoemd
 • 1675 21 februari Mijndert van Thijnen benoemd tot stadsontvanger
 • 1675 22 februari Mijndert van Thijnen benoemd tot burgemeester
 • 1675 Gouverneur Rabenhaupt sterft te Coevorden en wordt bijgezet in de kerk op 12 augustus
 • 1675 Overste Eibergen aangesteld tot Commandeur van deze stad
 • 1683 Kiers genoemd als advocaat
 • 1684 In juli wordt de stad Coevorden getroffen door een enorme brand
 • 1685 Bestaand raadhuis verkocht, i.v.m. financiële problemen, vervolgens deze gehuurd en wederom gekocht in 1754
 • 1687 Collecte gehouden in het Landschap Drenthe voor de bouw van een weeshuis te Coevorden
 • 1690 Wees- en Armhuis in gebruik genomen
 • 1694 Burgemeester van Thijnen neemt ontslag om kerkelijke redenen