Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Detail oude gemeentewapen van Coevorden

De 16e eeuw

Type:
Geschiedenis
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
16e eeuw
 • 1500 Kapel van Hulsvoort vernield
 • 1508 De nieuwe kerk verwoest, 1512 herbouwd
 • 1513 Op 25 mei verovert Rudolf van Munster, Coevorden
 • 1513 Overrompeling door de Gelkingers op 3 september
 • 1518 Frederik van Twickelo, drost van Coevorden
 • 1522 Verovering van het kasteel op 12 september
 • 1522 Verdediging van Drost Johan van Selbach tegen de Bourgondiërs onder Georg Schenk, met de overgave van Coevorden op 10 november, door omkoping wisten enige waaghalzen de gehele stad, op 6 huizen na, af te branden
 • 1527 Wapen-steen geplaatst van Karel van Egmond, Hertog van Gelre
 • 1530 Hervormingen in Drenthe
 • 1533 Werd boven een der kasteeldeuren vermeld: CAROLUS DUX D.GEL. (in hardsteen uitgehouwen)
 • 1536 Coevorden belegerd en ingenomen door Georg Schenk van Toutenburg op 10 november en geeft de Drost van Coevorden, Johan van Selbach zich over op 10 november 1536
 • 1541 4 augustus Karel de V staat Coevorden vrije jaarmarkten toe, alsmede stadsrechten
 • 1547 Gewelf van de kerk vernieuwd in verband met brand
 • 1548 15 mei Grensgeschillen tussen Karel V en Graaf van Bentheim en de Drost
 • 1557-1565 Engelbert van Ensse kastelein van Coevorden en Drost van Drenthe geeft uitvoering aan Drenthe’s strafrecht
 • 1560 Jacob van Deventer vervaardigt kaart van Coevorden
 • 1579 1 juli Joh. v.d. Cornput en Didrik Sonoij krijgt opdracht voor herbouw van het Kasteel
 • 1579 8 juli Een geweldige brand legt derde gedeelte van Coevorden in as
 • 1579 28 september Barthold Entens trekt met 9 vaandels door Coevorden naar Drenthe
 • 1579 12 oktober Rennenberg en bondgenoten ontslaan de Drenthenaren om Coevorden te herbouwen
 • 1580 Rennenberg, na verraad, loopt over naar de Spanjaarden
 • 1580 Sonoy afgevaardigd voor opbouw Coevorden
 • 1580 5 september Rennenberg belegerde het Kasteel Coevorden
 • 1581 13 augustus Graaf van Hohenlo te Coevorden
 • 1581 9-20 september Elfdaagse belegering door de Spanjaarden o.l.v. Rennenberg
 • 1581 Renneberg opgevolgd door Francisco Verdugo
 • 1588 Nieuwe klokken in de kerk aangebracht
 • 1591 Ontstaan Heilige Geest Gasthuis of Gasthuisfonds in Coevorden
 • 1592 Coevorden door de Spanjaarden afgebrand
 • 1592 2 september Coevorden door de Staatsen bevrijd onder leiding van Prins Maurits en Willem Lodewijk, Graaf van Nassau
 • 1593 Verdugo omsluit Coevorden
 • 1593 Willem Lodewijk, niet dodelijk, gewond
 • 1594 6 mei Verdugo moet de omsluiting opgeven, ook omdat Prins Maurits met zijn troepen vanuit Groningen op weg waren naar Coevorden, waarmede Coevorden wederom is ontzet
 • 1596 Eerste predikant der Nederlands Hervormde Kerk, Johannes van Beveren geïnstalleerd (1596-5 september 1603)
 • 1596 Herman Herckens als rentmeester van Coevorden ende ’s lands van Drenthe
 • 1597-1607 Op last van Graaf Willem Lodewijk en met steun van landswege, Coevorden als vestingstad herbouwd