Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Schilderij van Bentheimerpoort 1825

Bronvermelding: De Franse tijd 1795-1814

Type:
Geschiedenis
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
19e eeuw

Geraadpleegde boeken en artikelen:

  • Nieuwe Drentse Volksalmanak 1917: Het verhaal van het gebeurde voor en bij de omwenteling van 1795. E.J. Werkman
  • Nieuwe Drentse Volksalmanak 1962: Aantekeningen te Parijs, berustend op het bezoek aan Coevorden en Assen. E.J. Werkman
  • Nieuwe Drentse Volksalmanak 1962: Drenthe, achtergebleven gebied in de Franse tijd. E. Pelinck en E.J. Werkman
  • Artikel van K. Lijndraajer in Historische gedenkboek 1813 deel I bladzijde 470 – 483
  • Provinciale Drentse Courant 1888; de gebeurtenissen in ’t laatst van 1813 en ’t begin van 1814 nummer 273
  • H.D. Minderhoud: “Coevorden, stadt en heerlickheyt”. Hoofdstuk IX, X, XI, en XII (nog uit te geven)
  • A. Veenhoven: Historie van Coevorden, Groningen 1969
  • Drentse plakkatenlijst 1593 – 1840, P. Brood te Bussum
  • “Schets van het lager schoolwezen te Drenthe van 1600 tot 1900”. Niet uitgegeven scriptie van W. Bulsink