Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
bibliotheek

Gemeentebibliotheek

Type:
Geschiedenis
Kern:
Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen, Zweeloo
Kenmerken:
Gebeurtenis, Gebouw, Persoon

Gemeente Coevorden heeft een uitgebreide collectie boeken over de plaatselijke geschiedenis. U kunt op afspraak op het gemeentearchief de volgende boeken inzien:

KenmerkTitel
-2.07.12Bontekoe, Mr. G.A. (1985) Mijn herinneringen aan Sleen 1927-1938. Meppel: Krips Repro
-2.07.12Bunskoek, Jasper (2023) Op Dalerveen; Een historische reis door een Drents dorp. Stichting Contactgroep Dalerveen Stieltjeskanaal
-2.07.12Cleveringa, J.P. en anderen (2021) Canon Klenckerheugte, van de Klinkenberg tot de Klencke. Beilen: Uitgeverij Drenthe
-2.07.12Drentse Studiekring “D.H. van der Scheer” (1947) Het boek der podagristen. Assen: van Gorkum
-2.07.12Groenveld, Prof. Dr. S. (1998) Nachbarn, Der Friede von Münster, die Niederländische Seite des Westfälischen Friedens. Bonn: Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden.
-2.07.12Mertens, Drs. W.L. (1996). Coevorden in oude ansichten. Zaltbommel: Europese Bibliotheek.
-2.07.12Historische Vereniging Klenckerheugte. Ansichten van Oosterhesselen, Gees, Zwinderen en Geesbrug (2007) Bedum: Scholma Druk.
-2.07.12De gemeente waar je woont.(1982) Leek: Lesbrief werkgroep Drentse overheidsvoorlichters.
-2.07.12Hollander den, Ineke. (2022) Een Schricklijck Jaer; De oorlog van 1672 in het noordoosten van de Republiek. Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum
-2.07.12Huiskes, G. (1997) Dalen belicht, geschiedenis van een Drentse gemeente. Groningen: Histodata.
-2.07.12Kleis, G. (2002) “In spodt van alle vrome luijden”, geschiedenis van de Coevorder provoost, ’s Lands gevangenhuis voor de noordelijke provinciën in de zeventiende en achttiende eeuw, tuchthuis voor Groningen en Drenthe in de negentiende eeuw. Assen: Koninklijke Van Gorkum.
-2.07.12Kleis, G.(2012) Zicht op Coevorden, over tekenaars, lithografen, en in het bijzonder fotografen, uitgevers en wederverkopers van Coevorder stadsgezichten. Assen: Koninklijke van Gorkum.
-2.07.12Kleuver, D. de e.a.(2022) Sweel en de Zweelers. Meppel: van Gorcum.
-2.07.12Boer, P. de, J. Hooge, H. Reinds & J. Warmolts. (1997) Zweel blef Zweel. Hoogeveen: C. Pet B.V.
-2.07.12Bos, J. e.a. (2004) Handschrift Schoemaker, een achttiende-eeuwse kijk op de Drentse geschiedenis. Assen: Koninklijke van Gorkum B.V.
-2.07.12Brand, Ir. H. (1980) Die lange morgen in mei, 10 mei 1940. Meppel: Boom Pers B.V.
-2.07.12Minderhoud, H.D. (1977) Coevorden, Stadt en Heerlickheyt. Coevorden: RABO-bank “Dalen-Coevorden”.
-2.07.12Minderhoud, H.D. (1989) Stap voor stap door Coevorden.De Krim: Uitgeverij J.R. Seinen.
-2.07.12Minderhoud, H.D. (1990) Rond de Oosterhesseler brug. De Krim/Hardenberg: Seinen’s Grafische Bedrijven.
-2.07.12Minderhoud, H.D. e.a. (1995) Dalen in oorlogstijd 1940-1945. Dalen: EDO-Print B.V.
-2.07.12Mulder-Boers, D. en G. van der Woude. (2017) Achter 42 lege voordeuren. Coevorden: Stichting Synagoge Coevorden.
-2.07.12Mulder-Boers, D. en I. Kan.(2020) “Nog 12 wilden onderduiken” Het Joodse leven in Coevorden voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en het onderduikverhaal van Izak Kan. Coevorden: Stichting Synagoge Coevorden.
-2.07.12Meijering, Marjolein. (2020) Ze gaat je onder de handen dood; te voet van Rotterdam naar Coevorden in de hongerwinter. Marjolein Meijering
-2.07.12Naarding, Dr. J. (1953) De veldnamen in Drente. Assen: Drents Landbouwgenootschap.
-2.07.12Nijkeuter, H. en Brood, P.(2004) De Drentse geschiedenis in meer dan 100 verhalen. Amsterdam: Uitgeverij van Gennep.
-2.07.12Panjer, K.G. en Fluks, H.G. (1995) De brug, Schoonoord en omgeving 1940-1945. Schoonoord: 4 mei Herdenkings Comite Schoonoord.
-2.07.12Picardt, J. (2008) Korte beschryvinge Van eenige Vergetene en Verborgene Antiquiteten. Leiden: Sidestone Press.
-2.07.12Pols-Harmsen, G.G.M. (2005) Een zondagskind in Buchenwald. Nico Pols-overleven om het te vertellen. Zutphen: Walburg Pers.
-2.07.12Poortman, J. (1979) Spionage rond Coevorden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Meppel: Krips Repro.
-2.07.12Rakemann, A. (2008) Kroniek van de stad Coevorden. Coevorden: Historische Vereniging Stadt en Heerlickheydt Coevorden.
-2.07.12Gras, H. e.a. (1998) Drenthe’s veste, Geschiedenis van Coevorden. Groningen: Endymion.
-2.07.12Scheltema, Mr. Jacobus (1819) Geschied- en letterkundig mengelwerk, Tweede deel, Meindert van Tienen. Meindert van der Thijnen. Amsterdam Hendrik Gartman.
-2.07.12Schouten, Frans en Vries, Gerard de (2022) Drenthe op stoom: de industrialisatie in Drenthe 1870-1930. Assen: In Boekvorm Uitgevers en Erfgoed Vereniging Heemschut Drenthe.
-2.07.12Veenhoven, Mr. A. (1969) Historie van Coevorden.Groningen: Wolters Noordhoff N.V.
-2.07.12Thijnen, M.v.d.(1672) Herovering van Coevorden in de jare 1672. Coevorden: Uitgewerkt dagboek door Mw. J. Gerrits-Koek.
-2.07.12Eysselsteijn, B. van (1959) Maria in Campis, spel van de tijd. Gemeente Assen, openluchtspel naar aanleiding van de viering van zeven eeuwen Assen.
-2.07.12Quedam Narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia, et de diversis aliis sub diversis episcopis traiectensibus, een verhaal over Groningen, Drente en Coevorden en over allerlei gebeurtenissen onder verschillende Utrechtse bisschoppen. (1977). Bronnenuitgave van het Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam.
-2.07.12Rawie, J.P en Wissen, D. van (2008) Rijmkroniek van Coevorden 1407-2007. Coevorden: Gemeente Coevorden.
-2.07.12Verdugo, F.(1579-1592) Commentaar van Kolonel Francisco Verdugo op de oorlog in Frisia gedurende de veertien jaar welke hij gouverneur en kapitein-generaal was van die staat en strijdmacht vanwege Koning Philips II, Onze Heer. Zwolle: Rijks Archief Overijssel.
-2.07.12Werkgroep Monumenten van de Historische Vereniging Klenckerheugte, Venhorst, M, H. Kuipers, K. van Dijk en W. Anninga (2019) Zwinderen, 800 jaar tussen veen en zand. Oosterhesselen: Historische vereniging Klenckerheugte.
-2.07.12Wessels Boer, J. e.a. (1948-1950) Jaargangen DAMETIN. Coevorden: Drukkerij van Herpe.
-2.07.12Sickinghe, Jhr. Mr. F.O.J.(1999) Liefde en leed gedurende zeven eeuwen in Groningen en de Ommelanden en daarbuiten, het Groninger geslacht Sickinghe, 1284-1984 en later.Naarden: De Warffumborg BV
-2.07.12Schonewille, J, Engels, J. en Sleen, J. van der (1995) Nieuwlande 1940-’45, een dorp dat zweeg. Nieuwlande: eigen uitgave.
-2.07.12Stolpersteine in Dalen (2017) Dalen: Stichting Aold Daol’n.
-2.07.12Nieuwjaarsrede 11 januari 1977 van de burgemeester van Coevorden. (1977) Gemeente Coevorden.
-2.07.12Hollander, I. de en T. Trompert (2015) ’t Aangename eener reis door goede wegen. Een tocht door de geschiedenis van de gemeente Coevorden. Amsterdam: Cultuurhistorische Uitgeverij.
-2.07.12Orlers, J.J. & H. v. Haestens (1979) Den Nassauschen Lauren-crans. Amsterdam: Van Hoeve.
-2.07.12Teuwissen, Lambert e.a. (NOS red.) (2020) 75 jaar bevrijding 1944-1945; het nieuws uit het laatste oorlogsjaar van dag tot dag. Amsterdam: Ambo/Anthos
-2.07.125Koops, L.(2008) Drenthe verdeeld, gemeentelijke herindeling in Drenthe.Beilen: Het Drentse Boek.
-2.07.125Platform Middelgrote Gemeenten (ca. 2000) Middelgroot; dé onmisbare schakel. Soest: Drukkerij Atlas.
-2.07.13Gemeentewapens in Nederland (1989) ’s Gravenhage: VNG-uitgeverij.
-2.07.15Minderhoud, H.D.(2000) Ossehaar, historische straatnamen in Ossehaar. Gemeente Coevorden.
-2.07.151Eggens, A. (2021) Leven langs de grens, Economische crisispolitiek en de handhaving van gezag en neutraliteit in Noordoost-Nederland tijdens en direct na de Eerste Wereldoorlog, 1914-1920.Beilen: Uitgeverij Drenthe.
-2.07.151Spapens, P. en K. van Kemenade (1992) De grens gemarkeerd, grenspalen en grenskantoren aan de landzijde. Hapert: Kempen Pers.
-2.07.151Mulder-Boers, D.(2020) De grens getrokken, Noord-Nederlandse grensbewoners tussen 1914-1964. Assen: Koninklijke van Gorkum BV
-2.07.23Brest (2010) Fotoboek over de stad Brest.
-2.07.23Cybopob, A.M. (2014) Brest; The city of impressions. Fotoboek over de stad Brest
-2.07.23Marek Pozniak.(1994) Czarnków, Eine kleine Stadt mit Spuren der Zeit. Czarnkow: Interak.
-2.07.23Rötterink, A. (2012) Emlichheim, früher und heute. Emlichheim: Heimatfreunde Emlichheim und Umgebung e.V.
-2.07.23Bertin. M.(2013) 50 ans/jahre jumelage/partnerschaft Montivilliers Nordhorn 1963-2013. Montivilliers: Les Amis du Jumelage Montivilliers-Nordhorn.
-2.07.23Wettringen, 1150 Jahre (1988) Gemeinde Wettringen.
-2.07.23Titz, H. (2002) Begegnungen mit der Vergangenheit, die Niedergrafschaft 1850-2000. Bad Bentheim: A. Hellendoorn KG.
-2.07.351Janssen, C.F. (1972) Het Kasteel van Coevorden. Coevorden: Gemeente Coevorden.
-2.07.351Kleis, G. (2005) Geschiedenis van het kasteel te Coevorden, van gewestelijk tot stedelijk bestuurscentrum 1046-1974. Coevorden: Gemeente Coevorden.
-2.07.351Zandbergen, Drs. A.(ca. 1988) Beschrijving van de geschiedenis en voorwerpen in het Kasteel van Coevorden, Coevorden: Randstad Uitzendbureau.
-2.07.351

Kleis, G. en Spiekhout, D. (2016) Het enige kasteel van Drenthe. Coevorden: Stedelijk Museum Coevorden.

-2.07.351Schellart, A.I.J.M. (1984) Slotkapellen in Nederland, Muiderberg.
-2.07.353.22Ministerie van Binnenlandse Zaken (1991) Omslag in opslag, terugkeer naar informatievoorziening. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.
-2.07.353.225Topografische Dienst Emmen (1989) Foto-atlas Drenthe. ROBAS producties
-2.07.355Stads- en dorpsgezichten (1998) Huishoudboekje medewerkers gemeente Coevorden. Sleen: afd. Facilitaire Zaken gemeente Coevorden.
-2.07.77Gemeente Coevorden (1975) Statistische gegevens van de gemeente Coevorden. Coevorden: Gemeente Coevorden
-3.07.532Koops, L. (2015) Relus ter Beek, een handelsreiziger in de politiek (1944-2008). Assen: Uitgeverij Koninklijke van Gorcum.
-1.733.2Kleis, G. en Veurink, M. (2017) Gevels van Coevorden: 10 bouwwerken door de eeuwen heen. Coevorden: Stedelijk Museum Coevorden.
-1.776.11Kleis, G. (2019) Dood en begraven in Coevorden. Coevorden, Stedelijk Museum Coevorden.
-1.813Roest, Drs. H.(1993) Water Stad Coevorden, van voorde tot vestehaven. Coevorden: Havenvereniging Coevorden.
-1.815Bakker, J.(2009) Het filatelistische leven van Coevorden-Hardenberg en omgeving. Coevorden: Philatelistenvereniging Coevorden-Hardenberg e.o.
-1.815Bolt, J.H. (1982) Reglement, lyst en taxt voor de postwagen van Groningen op Coeverden en vice versa rydende. Meppel: Krips Repro.
-1.815Dijkstra, M. (1982) Coevorder brievenpost, gestempeld en gefrankeerd. Meppel: Krips Repro.
-1.815Dijkstra, M. (1983) Van “Koeverns Postwagen” tot internationaal transportcentrum. Meppel: Krips Repro.
-1.823.1Poterbewaarplaats “De Ontwaakte Kiem” te Sleen. (2000) Sleen: Stichting Streekeigen Sleen.
-1.824Postma, Albert-Jan en Cees Stolk. (2009) Banketbakkers voor beesten; Animal lovers 20 jaar dierensnacks uit Coevorden.
-1.833Kleis, G. (2008) Werkkamp Geesbrug. Geesbrug: Werkgroep Joods Monument Geesbrug.
-1.843.123Waldeck, Dr. K.J.J. en Gras, Drs. Th (2000) Van ziekenkoets tot ziekenwagen: Ambulances in beeld (1906-1945). Zaltbommel: Europese Bibliotheek.
-1.851.2Wooncom Emmen (1999) Vakschool voor meisjes, het Meisjesbolwerk. Emmen: Wooncom en Assen: Monumentenzorg Drenthe.
-1.853Lesschen, Harm Jan en Ton Trompert. (2012) Van grenssteen tot kunstwerk. Beilen: Gezamenlijke uitgave van Stichting Cultuur Historische Projecten gemeente Coevorden en Stichting Het Drentse Boek
-1.853Lubbers-Hilbrands, Roelie. (2023) Tijd voor ver-be-wondering in 71 columns. Noord-Sleen: Roelie Lubbers-Hilbrands
-1.853Meijerink, Marieke (redactie). (2022) Souvenir; een verzameling kunstweken van 34 kunstenaars uit de gemeente Coevorden. Coevorden: Gemeente Coevorden
-1.853Stout, G.H.W.J.(2009) In Paradisum, Drèents leven op eerde. Beilen: Huus van de Taol
-1.853Veur, W. van der en W. Foorthuis. (2002) Grenzenloos Veen, In het spoor van de pioniers. Bedum: Uitgeverij de Ploeg.
-1.853.14Loo, Vilan van de (2020) Uit naam van de Majesteit: Het leven van J.B. van Heutsz 1851-1924. Amsterdam: Prometheus.
-1.853.14Sanders-ten Holte, Marieke & Huib D. Minderhoud (2018) Zondag in Dalen, kroniek van de Drentse familie ten Holte. Haarlem: Pieter Sanders Uitgeverij.
-1.853.24Lubbers-Hilbrands, R. (2020) Kroniek van de Zuidenveldtentoonstelling: Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld
-1.853.3Kruiger, J.B.T. (1991) Architectuur en stedebouw in Drenthe 1850-1940: Monumenten Inventarisatie Project. Zwolle: Waanders Uitgevers.
-1.854Erfgoed van Drenthe (2005) Bedum: profiel Uitgeverij.
-1.855.2A short history of the Belgian Special Air service in World War II (2020) Brussel: Defensie Belgie.
-1.856Drentse synagogen, toen en nu 1799-2018. (2018) Coevorden: Stichting Synagoge Coevorden.
-1.856.3Warmolts Jan (2002) Het 13e eeuwse kerkje van Zweeloo. Beilen: Drukkerij Kerkhove.
-1.857Luppes, Hetty en Erik (2023) Waterzwaard fietsroute Coevorden – Nordhorn v.v. Stichting ToReCo.
-1.857Kleis, Gerrit en Weide, Ysbrand van der. Vestewandeling: Ontdek Coevorden. Stichting ToReCo.
-1.857.1Protos, V.V (2001) Protos-Treffer Jubileumnummer.Steenwijksmoer: Voetbalvereniging Protos.
-1.86Kleis, G. (2004) De vestingwerken van Coevorden, beknopte geschiedenis van een modelvesting 1600-1875. Coevorden: Gemeente Coevorden.
-1.872.15Spaargaren-Veldmeijer, J. (2016) Een eigen kamertje. Amstelveen, Uitgeverij Tienstuks.
-1.88Arends, A, A. Rötterink, Hubert Titz en Jan Wilde (2005) Emlichheim und Umgebung im 3. Reich. Emlichheim: Heimatfreunde Emlichheim und Umgebung e. V.