Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Rondrit met YPR-voertuigen

Bezoeken 48e Pantserinfanteriebataljon van Heutsz aan Coevorden 1969-1991

Type:
Geschiedenis
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
Na-oorlogse periode tot 1997

“Coevorden weer even garnizoensstad”

Bezoeken aan Coevorden

In het kader van een goede verstandhouding tussen burger en militair werd in 1969 door het 48e Pantserinfanteriebataljon van Heutsz uit ’s Hertogenbosch, na een tweedaagse oefening in Drenthe, het eerste meerdaagse bezoek aan Coevorden gebracht. Het voornemen was om dit evenement jaarlijks terug te laten keren. Het bataljon kwam voor het eerst op dinsdag 30 september 1969 aan en legde hun bivak langs de Rembrandtlaan aan (in latere jaren ook op het voormalige LTS-gebied, Leeuwerikenveld en Klinkenvlier). Het bataljon bevatte ongeveer 600 militairen en ongeveer 150 voertuigen.

Sportdag met touwtrekken op Sportpark de Pampert
Sportdag met touwtrekken op Sportpark de Pampert

Oprichting

Het bataljon welke in 1966 was opgericht heeft daarbij de naam gekregen van de in Coevorden geboren en later als gouverneur-generaal van Nederlands Oost-Indië zo bekend geworden generaal J.B. van Heutsz en maakte deel uit van het Eerste Legerkorps van de Koninklijke Landmacht. De naamgeving had tot gevolg dat het bataljon de tradities voortzette van het voormalig Koninklijk Nederlands Indisch Leger (K.N.I.L.) en het voormalige Nederlands detachement Verenigde Naties, dat deelgenomen heeft aan de strijd in Korea. Deze overname van tradities was mogelijk doordat bij de reorganisatie van veel vredesopleidingen in 1965 het instructiebataljon van Heutsz uit Schoonhoven, in Coevorden welbekend door de deelname aan en de verzorging van de Van Heutsz-wandelmarsen, werd opgeheven. In de lacune die hierdoor dreigde te ontstaan, werd voorzien door aan het op te richten 48e Pantserinfanteriebataljon de naam Van Heutsz te verbinden. 

Op de Markt werd muziek ten gehore gebracht
Concert van Heutsz op de Markt

Presentatie aan de inwoners van Coevorden

Traditiegetrouw was er jaarlijks aan de Markt een defilé, tentoonstelling en demonstraties van het materieel, zoals voertuigen, verbindingen, gewondenverzorging en een veldkeuken (met snert, chocolademelk en biscuits), waarbij de jeugd ook gelegenheid kreeg om een rondrit door de stad te maken met de door DAF vervaardigde YP-408 pantservoertuigen.

De jeugd mogen meerijden met de YPR-voertuigen voor een rondrit door de stad
De jeugd mag meerijden met de YPR-voertuigen voor een rondrit door de stad

Sporten op de Pampert

Op sportpark de Pampert waren demonstraties parachute-springen en sportwedstrijden zoals dammen, schaken, veldloop, touwtrekken, zwemmen, voetbal- en volleybalwedstrijden tussen militairen en burgers en later kwamen daar ook schietwedstrijden bij. ’s Avonds maakte het Tamboerkorps van Heutsz een rondmars door Coevorden (later ook door het Johan Willem Friso-kapel). 

Muziek, recepties en dansavonden

Concerten werden gegeven door Kapel Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Militaire Kapel in de Drostenhal en de Nederlands Hervormde kerk en waren er diverse exposities in het Kasteel en Arsenaal. Het bataljon bood geïnteresseerden ’s avonds recepties met rijstmaaltijden en dansavonden aan in zaal Arends aan de Markt (later ook in de Sleeuwerik en zaal Jutstra) met medewerking van het dans- en showorkest The Jerry Yox Six met de zangeres Nathalie, later The Rockets, Joyce en The Crackers, The Buffoons en Bob East Showband. Aan het eind van de week vertrok het bataljon vanaf de Markt en Melkkade weer naar ’s Hertogenbosch.

De traditionele rijstmaaltijden laten zich goed smaken
Rijstmaaltijd tijdens bezoek bataljon van Heutsz

Enige bijzonderheden:

De gemeentelijke coördinatoren waren de heren A. Koert en G.H. Blaauw.

  • In 1971 werd het van Heutszmonument net voor de aankomst van het Regiment van Heutsz besmeurd met verf.
  • In 1972 werd een tweetal kanonnen die ook in de Indische oorlog door generaal van Heutsz zijn gebruikt, door het van Heutszbataljon geschonken aan de gemeente ten behoeve van het Kasteel.
  • In 1973 werden een tweetal sabels uit Atjeh geschonken door bataljon van Heutsz aan de gemeente Coevorden ten behoeve van het Kasteel.
  • In 1975 bestond het Regiment van Heutsz 25 jaar. Ter gelegenheid hiervan werd op 29 mei de jaarlijkse sportdag van het regiment op sportpark de Pampert in Coevorden gehouden waaraan door 15 compagnieën (ca. 1000-1200 militairen) werd deelgenomen. 
  • In 1977 kon in juni de van Heutszweek geen doorgang vinden vanwege het gijzelingsdrama in Bovensmilde en de Punt bij Wijster, waarbij het van Heutszbataljon werd ingezet. 
  • De van Heutszweek kon echter in september alsnog doorgaan.
  • In 1978 vond een politieke partij dat de bezoeken van het regiment van Heutsz moesten worden stopgezet. Tijdens de ledenvergadering van die partij in oktober stemden de leden uiteindelijk toch vóór de bezoeken gezien de goede (sport)contacten burger-militair.
  • In 1991 komt het Regiment voor de 22ste keer naar Coevorden, echter door herstructurering bij de Koninklijke Landmacht zal dat de laatste keer zijn.
Sportdag van Heutsz met de heren Ab Koert en Gerrit Blaauw
Sportdag van Heutsz met de heren Gerrit Blaauw en Ab Koert

J.B. van Heutsz

Dit artikel uit het gemeentearchief van de gemeente Coevorden wordt u ter informatie aangeboden.

De laatste jaren is J. B. van Heutsz onderwerp van maatschappelijke discussies over de Nederlandse betrokkenheid bij het slavernijverleden of het handelen in haar voormalige koloniën.

Onder andere op Historiek.net en Anderetijden.nl kunt u daarover meer lezen.