Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Logo tentoonstelling Coevorden Bouwt Op 1947

1947 – Coevorden Bouwt Op

Type:
Geschiedenis
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
Na-oorlogse periode tot 1997

Van 3 tot en met 7 juni 1947 werd in Coevorden de landbouwtentoonstelling van de vereniging “Het Zuidenveld” onder zeer warme weersomstandigheden op sportpark de Pampert gehouden.

Coevorder Middenstandscentrale

De Coevorder Middenstandscentrale, gevormd uit vertegenwoordigers van de drie middenstandsverenigingen, nam het initiatief om op dezelfde tijd een tentoonstelling op het gebied van Nijverheid, Industrie en Handel te houden. Het motto werd “Coevorden Bouwt Op”. Men ging er met zekerheid van uit dat deze plaatselijke tentoonstelling van grotere betekenis kon gaan worden. De belangen voor de gemeente waren groot. De tentoonstelling bood een prachtgelegenheid nog eens speciaal de aandacht van de bezoekers van elders te vestigen op de zeer gunstige ligging van Coevorden voor de vestiging van industrieën en haar positie als onderwijs- en handelscentrum. Aan de tentoonstelling werd ook een lunapark verbonden.

Tentoonstellingsterrein op de Pampert Coevorden
Tentoonstellingsterrein op de Pampert Coevorden

Erecomité en stands

Er werd een erecomité gevormd uit de Commissaris der Koningin, voorzitter, de burgemeesters van Coevorden, Dalen, Schoonebeek en Gramsbergen, de directeur van de Nederlandse Spoorwegen Ingenieur Den Hollander en leden van de directie van de Bataafse Petroleum Maatschappij en het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie PTT. In de tentoonstellingsruimte werd voor 1100 m2. aan stands gecontracteerd. De Bataafse Petroleum Maatschappij nam een stand van 100 m2., de N.V. Nederlandse Spoorwegen 30 m2, de P.T.T. 25 m2., de Fordfabrieken 60 m2., de Mijn Oranje Nassau een onbekend aantal m2. en voorts talrijke ondernemingen en organisaties, ongeveer 150, in als buiten Coevorden. De gemeente Coevorden huurde een stand van 12 m2.

Verfraaiing

De directeur van gemeentewerken werd gemachtigd om een maquette van de gemeente te laten maken met de uitbreidingsplannen, een plattegrond van Coevorden waarop door middel van een levende bewegende verlichting de diverse waterwegen en belangrijke instellingen zijn aangegeven en om versieringen in de stad aan te brengen. Op het Stationsplein werd een klein plantsoen aangebracht, op de Markt kwam een fontein en bloemen en enige haveloze percelen in de binnenstad werden gemaskeerd. Er kwam een grote schoonmaakactie voor de Haven, de stad, het park en het sportpark de Pampert. Deze tentoonstelling is in alle opzichten, zowel wat betreft het aantal stands, de belangstelling van autoriteiten en publiek als de financiële resultaten een groot succes geweest. Naar aanleiding hiervan is in 1949 op 20 tot en met 25 juni door het Comité Coevorden Bouwt Op wederom een soortgelijke tentoonstelling georganiseerd, maar dan groter van opzet, met een meer internationaal karakter. Op 16 juni 1947 werd door het Uitvoerend Comité van de tentoonstelling “Coevorden Bouwt Op” een zilveren legpenning als aandenken aangeboden aan burgemeester Gautier.

Programma van de tentoonstelling in 1947

Coevorder Middenstandscentrale
Coevorder Middenstandscentrale

Van boven naar beneden, van links naar rechts:
J.Thijssen, G. Santman, A. Vonk, H. Lambrechts, A.H. Ahlers, B. Feijen, Gh. Eilander, H. Groenendal, H. Benninck, J.Francke