Tab Gemeente Coevorden

Documentatie

Dit is een overzicht van documentatie in het gemeentearchief. Als u dit interessant vindt, kunt u een afspraak maken met één van onze archiefmedewerkers om de documentatie in te zien.

Ook kunt u van bepaalde documentatie een fotokopie of scan ontvangen, maar daar zijn kosten aan verbonden. Welk bedrag dat is staat in de legesverordening van de gemeente.

MapnummerOmschrijvingBijzonderheden
1-1Hilvert Siepel, hongertochtVerzetsstrijder, Tweede Wereldoorlog, G. Verhoef
1-2Tramvervoer in Coevorden, EDS DSMJ.R. van Bergen, Den Haag
1-3Kasteel Slot ter ScheerKasteel bij Gramsbergen
1-4De moord te Coevorden op 21 maart 1908Joh. Meppelink moord op Jan Jansen
1-5Voormalig stadhuis in de Kerkstraatmr. Keverling Buisman
1-6Grondtransactie Willem ten Vlieghuis en Roeloff ten Vlieghuis 25 mei 1695Geschonken door dr. Klompsma
1-7Kaartmateriaal Coevorden 
1-8Hennie TurienEendrachtwijk, Coevorder verhalen
1-9Generaal J.B. (Joannes Benedictus) Van HeutszZie ook bibliotheek -1.861
1-10Vlieger Maarten Pladet neergestort 21 november 1990 in Dalen, Koninklijke LuchtmachtPiloot die in Dalen is neergestort met een F-16 straaljager: Lees hier het artikel  F-16 straaljager stortte neer in Dalen
1-11Voorwerpen in Kasteel Coevorden t/m 2009opgesteld door Gemeente Coevorden
1-12Verdediging bij Coevorden 10 mei 1940, inval DuitsersDrent, Veenstra, Vugteveen, Beetstra, inval Duitsers, Duitse
1-13Burgemeester Grolleman van OosterhesselenBijzonderheden over de voormalige burgemeestersstoel
1-14Militaire geschiedenis van Coevordendoor Hans Roest
1-15Schilderij op burgemeesterskamerAquil Copier olieverf op doek
2-16Inventaris gravures e.a. van stad, kasteel en vesting Coevordenin eigendom van dhr. G. Kleis, Geesbrug
2-17Rond de OosterhesselerbrugTweede Wereldoorlog, 10 mei 1940 inval Duitsers
2-18Klok uit toren Sleen 
2-19Stadsrechten, stadsbrief 
2-20Memoires Luitenant generaal J.H.H. DommersHerinneringen aan Coevorden 1e. helft 19e. Eeuw
2-21Veldnamenkaart Coevorden 
2-22Bevrijding Coevorden – Jim Reilly 
2-23MEINDERT VAN DER THIJNEN Toneelspel in vijf bedrijven A.L. Lesturgeon 1922
2-24Sociëteit Vriendenkring CoevordenKees Torreman
2-25Oranjekanaal 
2-26Ganzenmarktdoor Huib Minderhoud
2-27Archeologie in Drenthe 
2-28Geschiedenis stad en vesting Coevorden, legers van de bisschopR. Albring te Assen
2-29Schippersleven in Coevorden, foto lossend schip D.O.H. Drents Overijsselsche HouthandelArtikel van Ver.voor de Binnenvaart 2010 nr.1
2-30Hernhutter Broedergemeente Neugnadenfeld, ontstaansgeschiedenisJudith van Weperen
2-31Eigen geschrift van vader Coelingh, cahier I en II, gereformeerde kerk CoevordenG. Gritter, 1990
2-32Geschiedenis Koninklijke Marechaussee in CoevordenDrs. Michael van der Zee
2-33One of our aircraft is missing, omgekomen vliegtuigbemanning Nieuwlande Geesbrug op 29 september 1944One of our aircraft is missing, door Pauline Shepherd
3-34Kapel van Hulsvoort, speurtocht naar de verdwenen kapelIr. H. Brand
3-35Dr. Picardtafkomstig uit archief Rieks Arends sr., Coevorden
3-36Een wandeling door CoevordenVVV Coevorden
3-37Archeologie, vondsten bouwput Kasteel 4 (v.m. postkantoor) in 1996 + Casteelse brugoverdrukken uit de Nieuwe Drentse Volksalmanak
3-38Kasteel te Coevorden, restauratieverantwoording C.F. Janssen
3-39Kaarten van Coevordendiverse kopieën
3-40Veiligheidsvoertuig, veiligheidsrijtuig, uitvinding Pieter Ortlepp uit Meppen 1852Tonko Engelsman
3-41Karl Kuhnke, Karl Freiherr von der Trenck, Duitse deserteur bij fam. G.J. Arends, Arendshofdhr. G.J. Arends, de Arendshof
3-42Karin van Coeverden, joodse gemeenschap Coevorden, krantenartikel 
3-43Transport over water van en naar Emmen (en Coevorden) rond 1600Tonko Engelsman
3-44Drente, Rolde en de Slag bij Ane, ofwel de Vikingen komen niet uit Scandinavië.Raymond ten Berge, uitgeverij Holmsterland/SKF1995
3-45Coevorder volksliedRieks Arends en Rein Veldhuizen
3-46Tramvervoer in CoevordenRieks Arends
3-47Restauratie van het Kasteel CoevordenCorneille F. Jansen
3-48Het gasthuisfonds in Coevorden in de periode 1410-1854, scriptie geschiedenis M.O. II 1986B.J. van der Weijden
3-49Armenzorg in Coevorden 1814-1854, scriptie geschiedenis M.O. II 1986B.J. van der Weijden
3-50Album Amicorum van zuster van Alexander Lesturgeon 
4-1Landdrosten van Coevorden 1395-1795Aangebracht in glas-in-lood in het kasteel
4-2Rudolf, Burggraaf van Koevorden, Drentse Volksalmanak 1837H. Boom
4-3Zuidenveld, Heerlijkheid Coevorden en huis Ten Cloosteruit Huizen van Stand, Boom-Pers Meppel
4-4Kasteel Coevordenuit Huizen van Stand, Boom-Pers Meppel
4-5Inwoneraantallen Coevorden 1850 – 1985 
4-6Dunalong – The fort of the ships fortificatieG.V.C. Young
4-7Veldnamen in DrentheJ. Naarding
4-8Vernieuwing van de plattegrond van Coevorden van 1609-1617, vestingCorneille Jansen, Monumenten van Drenthe Assen 1985 ISBN 90-71246-02-7
4-9Gegevens omtrent de dimensionering van de vesting Coevorden (situatie 1822)Ir. H. Brand, Delft
4-10Adri A.C. de Fluiter, The flame of art moves the world, EGS 2006Installaties,beelden,tekeningen,schilderijen,foto
4-11Menukaart Restaurant de Gasterie ’t Kasteel, Coevorden (ca. 1985) 
4-12Lijst van oorkonden over Coevordenmet bronvermeldingen
4-13Enige bijzonderheden uit de geschiedenis van Koevorden als vestingstadSectie Krijgsgeschiedenis nr. 368/60 3 juni 1960
4-14Lijst met verschillende publicaties met betrekking tot de geschiedenis van Coevorden 
4-15Oorkonde Karel van Gelre, herbevestiging stadsrechten en jaarmarkten uit 1541afschrift
4-16Tarief van watertollen op het kanaal van Coevorden naar de Vecht 1923afschrift KB 2 juni 1923
4-17Overeenkomst Nederland en Pruisen aanleg spoorlijn Neuenhaus-Coevorden, Berlijn 1908afschrift in Franse en Nederlandse taal
4-18Vacature openbaar schoolonderwijzer, voorlezer en koster bij de hervormde gemeente 1816Groninger Courant 27 february 1816
4-19Oldewievenmarkt, laatste grote herfstmarkt, verklaring naamgeving 11 november 1885Uit Provinciale Drentse en Asser Courant 1885
4-20Verkoop vestinggrond aan gemeente Coevorden voor de bouw van drie gemeentescholen 1877Afschrift Koninklijke Boodschap 6 juli 1877
4-22Het kasteel van Coevorden in de 16e. EeuwNieuwe Drentse Volksalmanak 1985
4-21Samuël (Semmy) van Coeverden over WesterborkPagina De Zuid-Oosthoeker 1 maart 1995 door Carel Bitter
5-1The Vancouver Story (ware titel: The Vancoever Story) 
5-2George Vancouver, incl. genealogieKevin Stuart Wakefield, George Godwin, A. Mansvelt
5-3Vancouver – Coevorden 1985, Kasteel tussen de wolkenkrabbers, met krantenknipsels bestemminggemeente Coevorden
5-4Bestaat er een relatie tussen Coevorden en Vancouver?drs. W.L. Mertens
5-5Afsluitingsbijeenkomst Vancouver-project 1987gemeente Coevorden
5-6Joden in CoevordenAangeboden door Dini Oost
5-7Belevenissen, Rode Kruis Coevorden rondom oorlogsperiode 1945C. Ponsen te Laren
5-8Geslagen in Coevorden, De opkomst en ondergang van de munt van de heren van CoevordenB.H.J. te Boekhorst
5-910 Jaar Kasteeltruckers Coevorden 
5-10Bladmuziek in dekenkist Kasteelvan Alida Geradts, Zwolle
5-11Plattegrond kaart Coevorden 1830 
6-1Geschiedenis Gramsbergen, Heren en Kasteel van Gramsbergen, Marken, Slag bij Ane, Grote Scheere 
6-2Brievenboek Burgemeester Coevorden/ Officier van Justitie Assen 1847-1876Bron: Oud archief Coevorden nrs. 11,12 en 13
6-3De voormalige Kloosters in Drenthe, oudste vermelding Coevorden genoemd in oorkonde 1036J.S. Magnin 1848
6-4Beschrijving kaart Jacob van Deventer met verwijzing naar ouderdom Coevorden uit 1036Ir. H. Brand 1992
6-5Historische gegevens, oudste pand Friesestraat, avondsmaalbekers 
6-6Het Kasteel van Coevorde, uit “de merkwaardige kastelen in Nederland”Van Lennep en Hofdijk, Leiden 1883
6-7Bommenberend en het water, Inundaties en schansen in Friesland en Groningen in 1672 en 1673Th. van der Plas, Arnhem
6-8Collectie Ir. H. BrandIn bewaring van Drents Archief te Assen
6-9Lokatie en vormgeving van een nieuw te bouwen stadskantoor te Coevorden, historische achtergrondIr. H. Brand, Delft, 1984
6-10Bundel werken betreffende de herovering van Coevorden 1672Geschonken door burgemeester A. Gautier 28 november 1923
6-11Dagboek Mijndert van der Thijnen 1672 over de herovering van Coevorden 
6-12Beschrijving geschiedenis Coevordenherkomst onbekend
6-13Feestrede, uitgesproken te Coevorden op het tweede eeuwfeest van het ontzet der stad uit 1872door A.L. Lestergeon
7-1Werkkamp Geesbrugdoor dhr. G. Kleis
7-2Generaal J.B van Heutsz en zijn monumentendoor dhr. G. Kleis
7-3De Zwarte raven, Het Koninklijk Zigeunerorkest Tata Mirandodoor Mw. Bergshoeff-Bennink
7-4Wandversiering Kasteel Coevorden – inventarisatie incl. gebrandschilderde ramendoor Huib Minderhoud
7-5The Vancoever Story – Vancouver Story 1986 
7-6Coevorden – Vancouver 2010Speciale editie 2010 Drenthe
7-7Verslag terugtocht geallieerde troepen over de Eems en opmars van Franse troepen 1794-1795door Mw. Johanna Wilhelmina Young-Tammel
7-8Historische schetsen, incl. Roelof van Munster, pag 1.door J. Poortman
7-9De Joodse gemeenschap in N.O. Overijssel en de Grafschaft BentheimDas Bentheimer Land Band 121 1990 Dirk Kolkdijk en Heinrich Voort
7-10Het Kasteel Coevorden, 15e. en 16e-eeuwse inventarissen als bron voor de bouwgeschiedenisdoor H.L. Janssen
7-11Het verleden van Drenthes Veste ontrafeld, Opgravingen in het kader van het Centrumplan Coevordendoor Eric van der Kuijl
7-12Geografische analyse Steenwijksmoer 1979door J. Schepers, Sleen i.k.v cursus Stedebouwkundige Techniek
7-13Plattegrondtekeningen van garnizoensgebouwen en Ommerschansdoor Lt. Ing. Holm overgenomen door Ir. H. Brand
7-14J.A.W. Vrijman, Rijks Hogere Burgerschool te Coevordendoor Annick Schreur, Architectenarchieven
8-1De Veenlinie Onderzoek naar landschap, geschiedenis en toekomst van de Veenlinie in Drenthe 2011 
8-2Naamgeving sportpark de Pampert 
8-3Het vroegmiddeleeuwse grafveld van Zweeloo met graf prinses van ZweelooArcheologisch rapport W.A. van Es e.a. geschonken door J. Warmolts, Zweeloo
8-4Veilinggebouw in Coevorden 1946Artikel d’ Avereester Kroniek door dhr. H.D.J Krikke
8-5Water Stad Coevorden, van voorde tot vestehaven, waterwegenHans Roest en Havenvereniging, Hemmo Kranenborg 1993
8-6Het Duitse verzet, aanslag op Hitler, Cafe Duinkerken, Oberst Staehle, Stähle 
8-7Picardtprenten 1973-2004 
8-8TNT Post postzegels en herdenkingsmunt 600 jaar stadsrechten 
8-9Gemeentelijke internationale samenwerking CoevordenScriptie Mirjam Nijmeijer 2008
8-10Straatnaamgeving wijk Ossehaar CoevordenHistorische straatnamen, Huib Minderhoud
8-11Het Huis Hubbeldinge en Marissen te DiphoornBerend Eggens 2012
9-Regiment Van HeutszHandboek traditie, documentatie, programmaboekjes, knipsels, vaandels
10-1Coevorden en de luchtoorlog 1940-1945H. Hoiting, Aalten
10-2Fotobrochure Jhr. Mr. Feithhal (zwart/wit) 
10-3Coevorden: De oudste tijd; oude nederzettingen 
10-4De bevrijding van Coevorden 
10-5Geschiedenis van de stad Coevorden (met chronologisch overzicht)Y.S. Dijkstra, Emmen 1965
10-6Schans de Catshaar (Katshaar) 
10-7Coevorden, schets van een ontwikkelingD.E.T.I. 1964
10-8Inventarisatie voorwerpen in kasteel Coevorden 1987 Inventarisatie voorwerpen in kasteel Coevorden 1987 door Randstad dhr. A. Zandbergen.Uitzendburo Randstad, A. Zandbergen
10-9Het toneel van PicardtSt. Vrienden van het Stedelijk Museum
10-10Geschiedkundige en andere herinneringen betr. de stad Coevorden, van de vroegste tijden tot hedendoor D.B.
10-11 Reglement, lyst en taxt voor de postwagen van Groningen op Coeverden
10-12Leven in een vesting 
10-13Drents Ondernemers Contact: Special gemeente Coevorden 2003 
10-14Korte kroniek van Kerkelijk Coevorden 1948Kerkblad N.H. Gem. Coevorden
10-15De gemeentehuizen van Dalen (incl. geschiedenis) 
10-16De belegering van Groningen 1672 (incl. Coevorden)Dr. G. Overdiep, Groningen mei 1971
10-17Wetenswaardigheden rondom DalenDoor K.H. van Tarel
10-18Vrienden van de AeldermeulJubileumuitgave 2004 incl. speldje
11-1Gebouwen in de vesting Coevorden nr. 1, het MeulenblokIr. H. Brand
11-2Gebouwen in de vesting Coevorden nr. 2, het BenthemerblokIr. H. Brand
11-3Gebouwen in de vesting Coevorden nr. 3, het GouvernementIr. H. Brand
11-4Gebouwen in de vesting Coevorden nr. 4, het Proviandhuis, benedenIr. H. Brand
11-5Gebouwen in de vesting Coevorden nr. 5, het Majoorslogement/de molensIr. H. Brand
11-6Gebouwen in de vesting Coevorden nr. 6, het ArsenaalIr. H. Brand
11-7Gebouwen in de vesting Coevorden nr. 7, de stadspoortenIr. H. Brand
11-8Gebouwen in de vesting Coevorden nr. 8, de Hoofdwacht en omgevingIr. H. Brand
11-9Gebouwen in de vesting Coevorden nr. 9, het Commandement/het GrootmajoorsblokIr. H. Brand
11-10Gebouwen in de vesting Coevorden nr. 10, het Proviandhuis- bovenIr. H. Brand
11-11Gebouwen in de vesting Coevorden nr. 11, de Pulvertorens/ het Verwulfd PulvermagazijnIr. H. Brand
11-12Gebouwen in de vesting nr. 12 Het commieshuis aan de HavenIr. H. Brand
11-13Het Kasteel van Coevorde 1024-1672 
11-14“Freddie vertelt”, belevenissen van een loodgieterszoon in de Tweede Wereldoorlogdoor F. G. Th. Langeland
11-15Energie & Milieu, special project Hof van Coevorden 2011gemeentehuis
11-16Mooi Nederland, Coevorden, 600 jaar stadsrechten, postzegelsTNT Post
12-1Coevorden, de vroegste geschiedenisJan Molema, ca. 2006
12-2Gemeentebeschrijving Zweeloo in kader jongere bouwkunst en stedebouw 1850-1940 Provincie Drenthe 1989
12-3Gemeentebeschrijving Sleen in kader jongere bouwkunst en stedebouw 1850-1940Provincie Drenthe 1989
12-4Gemeentebeschrijving Oosterhesselen in kader jongere bouwkunst en stedebouw 1850-1940Provincie Drenthe 1989
12-5Gemeentebeschrijving Dalen in kader jongere bouwkunst en stedebouw 1850-1940Provincie Drenthe 1989
12-6Jongere bouwkunst en stedebouw 1850-1940 deel 2: Drents PlateauProvincie Drenthe 1989
12-7Ruilverkavelingsgebied Mars- & Westerstroom Een archeologische kartering, inventarisatie en waarderingDe Steekproef, Johan Jelsma 1991
12-8Schets van de gemeente SleenGemeente Sleen 1987
12-9De Vossebelt, een onderzoek naar grondgebruik en de woonsituatie landbouw-Economisch Instituut 1962
12-10Foto-impressie industrieterrein de Holwert voor de sloop in 2013Revitalisering Holwert
12-11Rapport ruilverkaveling gronden gemeenten Dalen, Oosterhesselen, Sleen, Schoonebeek en Coevorden“genaamd Dalen” aan het college van Gedeputeerde Staten ca. 1958
   
 Blow-out ’t Haantje, verdwenen boortorenzie gemeentearchief doos geschiedenis van Sleen
13-1Jom Hasjoa – Dag der vernietiging, gedenkdag voor de slachtoffers van de Holocaust, Coevorden 27-4-2014Synagoge Coevorden
13-2Droom van een bevrijder, herdenking bevrijding, met compositie “Kom behouden terug” door Edward L. Szezerbinski, oud strijder 1e. Poolse pantserdivisie
13-3Gaswinning oliewinning aardgasHuib Minderhoud e.a.
13-4Registers van correspondentie over de Justitie en policie 1847-1859 deel 2door Alie Wildeboer & Annelies Neep
13-5Topografische kaart Coevorden 1851, Ministerie van OorlogAangeboden door Anna Wiers-Renting namens de historische vereniging Dalen
13-6Coevorden, Historisch en sociaal geografische schets 1972M. Tuil i.o.v. dhr. C.J. Bos t.b.v. applicatiecursus Stedebouwkundige Techniek, HTS Zwolle
13-7KVM Een familieonderneming, oorspronkelijk NV Visscher’s consumptiefabrieken te CoevordenH.D.J. Krikke
13-8Het borstbeeld van Van Heutsz in Coevorden: Van oorlogsheld tot koloniale agressorArtikel dhr. Erik Mijnheer in Waardeel, Drents historisch tijdschrift nr. 3-2017 
13-9De slag bij Ane, dood in het moeras 28 juli 1227Herkomst onbekend
13-10Coevorden 1600-1650Toespraak voorzitter Historische vereniging Coevorden in NH-kerk ter gelegenheid van 850 jaar Coevorden
13-11Uit, provinciale VVV Drenthe en VVV Coevorden 1973Speciale uitgave over geschiedenis Coevorden, ganzenmarkt en programma vestiviteiten 1973
13-12Waardeel, nr. 2 , 2016speciale uitgave symposium “de poorte van Drenth” o.a. vestingen en Kasteel13-13
13-13Gh. EilanderKrantenknipsels via familie.
14-1De vesting Coevorden in de pamfletten 1672-1673Candidaatscriptie J. Odding, R.K. Universiteit Nijmegen
14-2De kapel van Sleen, bouwhistorische opname 2019Battjes & Ladrak 2019
14-3De buurtschap Nieuwe Krim/Dalerpeel omstreeks 1920-1950Jenny Spaargaren-Veldmeijer
14-4Mijn herinneringen aan Nieuwe Krim en Dalerpeel 1938-1955Henk Benjamins
14-5Grensstenenpad, wandelpad Coevorden-LaarGrenzsteinroute, Grenzwanderweg Coevorden-Laar
14-6De bevrijding van Coevorden in twee etappes en wat daaraan vooraf gingH. Hoiting
14-7Mijn jeugd in Nieuwe Krim/Dalerpeel/DalerendJan Benjamins