Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Coevorder cahier nummer 6

Vervoersperikelen in en rond Coevorden 1850-1900

Type:
Collectie
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
19e eeuw

Enkele grepen uit de archieven, door Hans Roest

Een volledige geschiedenis van alle wegen, waterwegen, tramwegen, spoorwegen zult u hier niet vinden. Slechts enkele grepen uit deze overigens zo rijke historie, grepen die voornamelijk bepaald werden door het voorhanden zijnde materiaal op het gemeentearchief te Coevorden.
Ook is er al veel geschreven over allerlei wegen en ik verwijs dan allereerst naar “Drenthe in de haast bekeken” en naar de literatuurlijst achterin.
Daarnaast is er nog veel, nog niet onderzocht en of gepubliceerd materiaal, in de archieven voorhanden.

Waarom de periode 1850-1900? Het lijkt alsof er niet veel gebeurd is in die tijd. Dit is echter maar schijn. Goed, het tempo lag misschien lager dan nu, maar is dat een tekortkoming? De bedoeling is dat u een beeld krijgt van die tijd. Een zeer onvolledig beeld, maar het bevat weer een stukje van die grote legpuzzel die wij Het Verleden noemen.

Rest mij nog dank te brengen aan het Gemeentearchief te Coevorden en het Rijksarchief te Assen voor hun hulp en mijn zoon Bert, voor zijn cijferwerk, en Alie Jeuring voor de keurige uitvoering van dit opstel.
U, de lezeres en lezer, veel leesplezier toewensend.

Literatuurlijst Coevorder Cahier 6

 • Gemeentearchief Coevorden Rijksarchief Assen
 • Beuker Een IJzertijdnederzetting bij Coevorden. Cahier nummer 4 1979
 • I.J. Brugmans Paardenkracht en Mensenmacht
 • Soc. Cc. Geschiedenis van Nederland 1795-1940 1961
 • L. Buning Het Herenbolwerk 1966
 • M. Dijkstra Koevers postwagen Picardt Reeks nr. 5 1974
 • H.E.M. Grosveld De “Coevorder Diek”, eine völkerverbindende Strasze. De nieuwe Drentsche Volksalmanak 1982 (1964, p 48 en volgende)
 • J. de Haan, G.A.M. v.d. Drenthe in de kaart gekeken. Grepen uit de 
  Muyzenberg, W. Houtman geschiedenis van veen, water en wegen. 1976
  G.A. Coer, G.H. Peerbolte
 • J.H. Kleine Staarman Historie van Lutten en Slagharen zonder jaar
 • Jacob van Lennep Nederland in den goeden ouden tijd 1823 (1942.2)
 • H.D. Minderhoud Coevorden, Stadt en Heerlickheyt 1977
 • Johan Picardt Korte Beschrijvinge der Stadt, des Casteels en der Heerlickheydt Coevorden 1659. Uit z’n: Antiquiteiten, Annales Drenthia Heerlickheyt Covorden
 • J. Poortman Coevorden: Poorte van de landschap Drenthe 1978
 • H.J. Prakke Deining in Drenthe 1969
 • H.J. Prakke Grenzkommunikation Vortrag am 23 April 1963
 • J.H.E. Reeskamp De Dedemvaartsche Stoomtramweg Maatschappij en de spoorwegmaatschappij “Meppel-Balkbrug” N.D.V.81 (1963), P.133 e.v.
 • D.H. van der Scheer Drenthe in vlugtige en losse omtrekken H. Boom geschetst 1843
  A.L. Lesturgeon
 • A. Veenhoven Historie van Coevorden 1969
 • J. de Wal Iets over den ouden handelsweg van Stavoren naar Coevorden D.V.A. 1846, p 38 e.v.