Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Brandweerkazerne aan de haven 1979

Tussen emmer en nevelspuit

Type:
Collectie
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
16e eeuw, 17e eeuw, 18e eeuw, 19e eeuw, 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog

Coevorder cahier nummer 9

De doelstelling van dit werkje is het geven van een min of meer chronologisch overzicht van de brandweergeschiedenis in Coevorden. Het overzicht is zeker niet volledig. De lezer moet goed in de gaten houden dat de historische werkelijkheid altijd veel complexer is dan het verslag ervan, hoe klein het onderwerp van onderzoek ook is. Immers, het verslag is gebaseerd op de overgebleven gegevens en vaak zijn die overgebleven gegevens erg fragmentarisch. Vooral het bronnenmateriaal over de brandweer van vóór 1800 vertoont zoveel leemten dat het meer vragen oproept dan dat het vragen beantwoordt. Uit de periode na de Franse tijd zijn wat meer gegevens bewaard gebleven. Het materiaal van na 1900 levert, hoe omvangrijk het ook is, ook geen volledig beeld op. Eerder levert het materiaal zeer vele, niet complete beelden. Een aantal van die beelden bleek of zo technisch of zo incompleet dat ze niet in het verhaal zijn opgenomen.

Ondanks alle beperkingen van dit overzicht geeft het, mijns inziens, toch aardig wat informatie over de ontwikkeling van de Coevorder brandweer door de eeuwen heen. Ik nodig de lezer dan ook uit om kennis te nemen van dit stukje geschiedenis.

Brandweerlieden, brandstichters en anderen, ik wens u veel leesplezier.

Bert Roest, augustus 1984