Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Tekening 2, doorsnede boerderij

Reconstructie van deze boerderij

Type:
Collectie
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
Van prehistorie tot de middeleeuwen

(zie tekening 1 + 2 + 3)

Verwijzend naar tekening 1 kunnen we stellen dat we bij dwarsdoorsnede op het grondvlak van de boerderij 3 verschillende elementen te zien krijgen te weten palen buiten de wand, wandspoor en gebintpalen. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat de palen buiten de wand onderling verbonden zullen zijn geweest door een plaat waarop de sporen van het dak bevestigd zijn geweest. Een en ander houdt in dat de vermoedelijk 120 à 140 cm hoge wand geen dragende functie heeft gehad maat dat deze functie door de 50 cm diep (relatief) ingegraven buitenpalen is vervuld.

De bodem van het wandspoor was vrij vlak en vertoonde geen sporen van ingestoken staken voor een vlechtwerkwand. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de wand niet van leem is geweest, immers de staken kunnen ook op de bodem van het wandspoor zijn gezet. In dat geval zullen de staken echter vermoedelijk wel in een bodemplaat zijn bevestigd. Het laatste lijkt waarschijnlijk aangezien de bodem van het wandspoor vrij vlak was.

Alhoewel een lemen wand het meest waarschijnlijk is moet niet uitgesloten worden dat de wand uit in het wandspoor staand palen of planken heeft bestaan. De gebintpalen waren in de breedterichting van het huis met elkaar verbonden, vermoedelijk door de sinds de midden-bronstijd bekende pen- en gatverbinding. In de lengterichting van het huis werden de gebinten door platen met elkaar verbonden.

Op deze plaats rustten weer de sporen van het riet- of strodak. Als zodanig werd het dak dus door middel van de platen opgevangen door gebinten, een en ander ondersteund door de rij buitenpalen. Bij het gebruik van een lemen wand is het waarschijnlijk dat het dak iets over deze wand zal hebben uitgestoken om de voor weersinvloeden zo gevoelige wand enige beschutting te bieden. Zoals reeds ter sprake kwam zullen in het verstoorde middendeel zeer waarschijnlijk een of twee zijbaanders hebben gelegen. De opening in het wandspoor aan de noordwest-zijde impliceert dat ook daar een ingang zal hebben gelegen. Paalgaten suggereren zelfs een soort ingangspartij aan deze zijde.

Tekening 1 plattegrond boerderij
Tekening 1: Plattegrond boerderij

                         

Tekening 2, doorsnede boerderij
Tekening 2: Doorsnede boerderij
Tekening 3, aanzicht boerderij
Tekening 3: Aanzicht boerderij