Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Voorblad Coevorder cahier nummer 4

Literatuurlijst Coevorder Cahier 4

Type:
Collectie
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
Van prehistorie tot de middeleeuwen

Berkepies, J.S.
Oude Drentse boerderijen, de Nieuwe Drentse Volksalmanak 1968

Harsema, O.H.
Een voor romeinse huisplattegrond bij Orvelte, gemeente Westerbork, de Nieuwe Drentse Volksalmanak 1973

Harsema, O.H.
De latere prehistorische bewoning op het Drentse Plateau, Intermediair 1979

Harsema, O.H.
Maalstenen en handmolens in Drenthe van het Neolithicum tot omstreeks 1300 Anno Domini, Molens in Drenthe 1979