Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Schoonebeekerdiep

Klachten vanuit Duitsland

Type:
Collectie
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
19e eeuw

Inmiddels (1818) had ook de Hannoverse regering zich met klachten over wateroverlast tot de Gouverneur van Drenthe gewend1. De Hannoveranen stelden voor om een kanaal aan te leggen van Fähre over Ahnen naar de Hultenboer. Feitelijk vroeg de Hannoverse regering het water buiten de vesting om te leiden. De Gouverneur wist niet beter dan de Duitsers naar de landsregering te verwijzen. In het grenstraktaat van 1824 zou deze waterkwestie worden geregeld. In het traktaat werd bepaald, dat het Schoonerbeekerdiep twee maal per jaar zou worden opgeschoond en in schouwvrije staat gehouden door de daartoe van ouds verplichte ingezetenen. Het riviertje moest jaarlijks door de wederzijdse autoriteiten worden geschouwd en deze zouden niet gedogen dat aan een goede vrije afwatering enige belemmering werd toegebracht2.

De bedoelingen van het grenstraktaat werden in 1826 in een reglement nader uitgewerkt3. Het riviertje moest tenminste twaalf Rijnlandse voeten breed en vier voeten diep zijn. In mei en september van ieder jaar moest de schouw worden opgevoerd. Bij nalatigheid betaalde een particulier een rijksdaalder en een gemeente (boerwerk) vier rijksdaalders. De uitvoering van de bepalingen van het reglement en de invordering van de boeten was in handen van de burgemeesters van Coevorden, Dalen en Emlichheim. Uit de correspondentie valt af te leiden, dat de burgemeesters zelf de schouw voerden.

  1. Het Archief van de Gouverneur, 24 februari 1818, nummer 203 []
  2. Grenstractaat op 2 juli 1824 te Meppen met Hannover gesloten. Voor dit tractaat en de nadere verklaring ervan zie Koninklijk Besluit 29 september 1846 (Staatsblad 54, bladzijde 600) []
  3. Het Archief van de Gouverneur, 7 april 1827, nummer 5 en 18 april nummer 7 []