Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Schoonebeekerdiep

Het kanaal Coevorden-Alte Picardië

Type:
Collectie
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
19e eeuw

De in 1876 te Berlijn gesloten overeenkomst tussen Nederland en Duitsland over de verbindingen tussen de Nederlandse en Pruisische kanalen hield ook de aanleg in van een kanaal van Coevorden naar het Süd-Nord-Kanaal in Pruisen. In 1878 werd aan de provincie Overijssel concessie verleend voor het graven van het kanaalgedeelte op Nederlands grondgebied1. Het kanaal volgde in Nederland de benedenloop van het Schoonebeekerdiep.

  1. Concessie voor de aanleg van het kanaal Coevorden – Alte Picardië, Koninklijk Besluit van 13 december 1878, nummer 37 []