Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Voorblad Coevorder cahier 3

Het aantal artefacten nader bezien

Type:
Collectie
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
Van prehistorie tot de middeleeuwen

Coevorder Cahier 3

In het voorgaande hebben wij gezien dat een steen volgens bepaalde methodes voor een doelmatig gebruik geschikt gemaakt werd. Zoals eigenlijk ook tegenwoordig het geval is moet een werktuig, om een bepaalde functie te kunnen vervullen, speciaal voor dat doel gemaakt en aangepast worden.
Vandaar dat we bij de werktuigen met een bepaalde functie kunnen spreken van steeds terugkerende vormen. Weliswaar komen bij de steentijd-werktuigen al naar gelang de cultuur wel vormveranderingen voor, maar in hoofdlijnen blijven bepaalde essentiële kenmerken wel bestaan. Hieronder zullen we een aantal van de meest voorkomende werktuigen, die ook in Coevorden zijn gevonden, naar vorm en functie bespreken.

Klingen

Deze artefacten worden vaak als halffabrikaat gezien, maar toch kunnen we, gezien de mogelijkheden die een kling heeft en de gebruikssporen die soms op de klingen worden aangetroffen, niet uitsluiten dat klingen ook direct als werktuig werden gebruikt. We kunnen daarbij ook denken aan een gebruik als mes vanwege de lange snijdende kanten die een kling bezit. De vorm van de kling blijft in verschillende periodes nagenoeg gelijk en varieert de grootte door de eeuwen heen.

Een kling uit Coevorden
Een kling uit Coevorden

Schrabbers

Deze artefacten werden, zoals de naam reeds aangeeft, gebruikt voor het schrapen van huiden, hout, been, etcetera. Het schrapen van huiden heeft als doel de eventueel achtergebleven vet- en vleesresten te verwijderen om zodoende de huiden beter te kunnen repareren. Zeer typisch voor de schrabber is z’n geretoucheerde werkkant, zoals op de tekening is aangegeven.

Spits, klingschrabber en klingschrabberkop
Spits, klingschrabber en klingschrabberkop

Spitsen

Onder het begrip spitsen vatten we over het algemeen die artefacten samen, die populair pijlpunten worden genoemd. In de loop van de tijd ontwikkelden zich deze artefacten tot ware kunstwerkjes, die van een ongekend vakmanschap in vuursteenbewerking getuigen. Proefondervindelijk en uit verschillende vondsten van botten met ingeschoten spitsen heeft men kunnen constateren dat deze artefacten een zeer grote mate van effectiviteit moeten hebben gehad.

Enkele spitsen
Enkele spitsen

Mikrolieten

Enkele microlieten uit Coevorden
Enkele microlieten uit Coevorden

Onder mikrolieten verstaan we een heel scala van artefacten met een aantal gemeenschappelijke kenmerken:

de mikrolieten zijn:

  • uiterst klein; ook de benaming duidt op dit feit (micro=klein; lithos= steen);
  • gebonden aan één periode. Ze komen vrijwel alleen voor in de midden steentijd;
  • veelal gebruikt als pijl of harpoenbewapening, getuige verschillende vondsten te Denemarken, waarbij mikrolieten als inzetstukjes in houten punten waren gebruikt om zodoende als weerhaak of punt te fungeren.
Enkele methodes tot schachting
Enkele methodes tot schachting

Naast de voorgaande artefacten zijn ook nog boren, dolken, bijlen, sikkels, speer-en lanspunten en andere bekend. De functie van deze artefacten zal echter ieder duidelijk zijn, zodat hieraan verder geen aandacht wordt besteed.