Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Graafwerkzaamheden aan de Kleine Vecht bij Coevorden

De waterstaatkundige ontwikkelingen rond Coevorden in de 19e eeuw

Type:
Collectie
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
19e eeuw, 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog

De waterstaatkundige situatie te Coevorden is lang bepaald geweest door het samenstromen van het Loodiep, het Drostendiep en het Schoonebeekerdiep in de vestinggrachten van die stad.
Het is niet waarschijnlijk dat deze situatie, die wat kunstmatig aandoet, de oorspronkelijke loop van de riviertjes weergeeft. Militaire overwegingen moeten reeds vroeg tot de concentratie van de riviertjes nabij de plaats hebben geleid.

Picardtreeks nummer 20, 1985 door G.A. Coert