Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Voorblad Coevorder cahier 3

De Standvoetbekercultuur

Type:
Collectie
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
Van prehistorie tot de middeleeuwen
Karakteristieke standvoetbeker
Karakteristieke standvoetbeker

Tijdens de aanwezigheid van de Trechterbekercultuur hier te lande zien we opkomst van een andere cultuur, waarvan de oorsprong tussen de Wolga en het Altai-gebergte lag. De exacte reden voor de migraties van deze mensen is niet bekend.

Men denkt wel eens, gezien het feit dat deze mensen de zogenaamd strijdhamers maakten, dat de bewegingen zuiver militaire expedities zijn geweest. De strijdhamer moet echter niet zozeer gezien worden als een geducht wapen, maar meer als een prestige object, omdat de steelgaten vaak te nauw zijn om een sterke steel te kunnen bevatten. Voorts zijn er aanwijzingen dat de strijdhamervolken naast de Trechterbekerlieden leefden en dat er in feite alleen een in bezit name van de lege, niet door de Trechterbeker volkeren gebruikte ruimten is geweest.

Van een nauw kontakt tussen de volken is nog geen bewijs gevonden. Het grafgebruik van de Standvoetbekerlieden beperkt zich tot bijzetting in een zogenaamd vlakgraf of onder een grafheuvel. In deze graven wordt vaak het voor deze cultuur zo typerende materiaal aangetroffen, waardoor de strijdhamer en de standvoetbeker, waaraan deze cultuur z’n naam ontleent, wel de bekendste zijn.