Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Voorblad Coevorder cahier 3

De Klokbekercultuur

Type:
Collectie
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
Van prehistorie tot de middeleeuwen
Karakteristieke klokbeker
Karakteristieke klokbeker

Van deze cultuur wordt de oorsprong op het Iberisch schiereiland gezocht, waarbij we direct opmerken dat men wat betreft de Klokbekermigratie ook nog in het duister tast. Men heeft wel eens gedacht dat de bewegingen bedoeld waren om nieuwe ertsgebieden te vinden, wat ons meteen op een nieuwe ontwikkeling en wel de toepassing van metaal brengt.

De klokbekerlieden hebben vermoedelijk de metallurgie in ons land ingevoerd, maar zoals reeds eerder gezegd bleef het gebruik van steen nog lange tijd belangrijk. Als grafgebruiken kunnen we bijzetting onder grafheuvels en het hergebruik van hunebedden noemen. De klokbekervondsten in Coevorden getuigen, zoals reeds bij de Trechterbekercultuur ter sprake kwam, niet van grote nederzettingen, maar geven meer de indruk van jagers-kampementen.

Evenals de vorige neolithische culturen dankt ook de Klokbekercultuur zijn naam aan z’n typerende, vaak prachtig versierde aardewerkvorm.