Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Brug Coevorden-Vechtkanaal

Chronologie Coevorder Cahier 6

Type:
Collectie
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
18e eeuw, 19e eeuw
1789          Reglement van de postwagenveer Groningen – Koevorden heen en terug
1800Verharde weg in Drenthe: Gene ………..!
1806Publicatie behoudende de aanstelling van Reizende boden in het landschap Drenthe
1809Bezoek van Lodewijk Napoleon. Verzoek om een kanaal “d’ici dans le Vecht”. Verzoek toegestaan, kanaal niet gegraven
1822Vaststelling reglement diligence Koevorden – Groningen en Koevorden – Zwolle
1823“Voetreis”van Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp door de “Noord Nederlandsche provintiën”
1827Begin van graven Lutterhoofdwijk (1845 klaar)
1837Plan tot doortrekking van de Dedemsvaart naar de stadsgracht. In 1867 gebeurd
1840Postwagendienst Coevorden – Groningen
1842Begrinden van de wegen naar Dalen, de Overijsselse grens en de grens met Hannover. Kosten f 4.000,-
Bezoek van Koning Willem II. Verzoek om verbetering van de afwatering van de Kleine Vecht.
De Podagristen lopen over de modderige weg Coevorden – Dalen, een hoofdweg nota bene
1844Provinciale Staten geven f 14.000,- subsidie voor nieuw kanaal naar de Vecht. De stad moet dan zelf f 9.000,- bijdragen. Oprichting Kanaalmaatschappij. Concessie aan H.H. Cartens en Slingerberg. Subsidie verhoogd tot f 25.000,-
1845Lutterhoofdwijk gegraven (vanaf 1827)
Plannen voor de aanleg van een spoorlijn. Aansluiting komt in 1904
Plan voor kanaal van Zwinderen naar Coevorden. In 1938 klaar
1850Plan van de Deutsche Kanaal Maatschappij
Na 1850 aanleg van vele straatwegen. Kostendekking door tolheffing
Bij Koninklijk Besluit van 12 maart 1850 Concessit “tot het verbeteren van de Hoogeveensche Vaart, en het verlengen daarvan tot in de venen in de gemeente Emmen, met een “zijdkanaal” naar Koevorden . . . . . “
In Drenthe 82 kilometer verharde weg. Koevorden 2432 inwoners
1851Uitspraak van de Staten van Drenthe op 9 november:
“Een reis door sommige streken van Drenthe is gelijk te stellen met een togt door de woenstijn”.
Vele concessieaanvragen (ook in volgende jaren) voor beurtveren
1852Plan van de Drentsche Veen- en (midden) Kanaal Maatschappij – Oranjekanaal
1853Bij Koninklijk Besluit van 23 juli 1853. Vaststelling van het “Reglement op het verlenen van subsidiën uit de Provinciale Fondsen ter bevordering van den aanleg van Straat- en Kunstwegen in de Provincie Drenthe”
Benoeming van de “Commissie voor de daarstelling van den Kunstweg Dalen – Coevorden”
Twee leden uit gemeenteraad Dalen
Twee leden uit gemeenteraad Coevorden
1854Opening beurtveer Coevorden – Zwolle
1855Lening door de Gemeente Coevorden van f 10.000,- voor de aanleg van een kunstweg naar Dalen
Aanbesteding aanleg Kunstweg Coevorden – Dalen
1856Koninklijke goedkeuring voor een concessie voor de tijd van 25 jaar tot tolheffing aan de Looweg
1857Benoeming van een “Commissaris over Veerschepen” te Zwolle
Postillon van Coevorden op Hardenberg
1859Plan voor kanaal van Coevorden naar Schoonebeek
Trekschuitenveer tussen Coevorden en Avereest
Opheffing postwagendienst Coevorden – Groningen (sinds 1840)
Nieuwe postwagendienst Coevorden – Groningen
1860Coevorden – Vachtkanaal
Verbeterd onder meer in 1897, 1898, 1925, 1953
Tot 1925 alleen functie voor afwatering
Zeer hoge waterstand in Schoonebeekerdiep
Opmerkelijke route-verschuiving van de postdienst Coevorden – Groningen in oostelijke richting. De oude route via Oosterhesslen – Zweeloo nu via Emmen – Odoorn
1862Oprichting Naamloze Vennootschap Oostermoer – Zuidenveldsche Straatwegenmaatschappij tot “daarstelling van een kunsteweg” in de gemeenten Sleen en Dalen Coevorden wordt aandeelhouder (6 à f 500,-)
1863 Coevorden – Vechtkanaal gereed (sinds 1844)
1864Aanleg weg Emmen – Hoogeveen
1865Wagendienst Hoogeveen – Coevorden (in 1866 definitief)
1866Aanleg van een kunstweg naar De Lutte en langs het Overijssels kanaal naar Gramsbergen
Plan tot oprichting ener stoomboordienst tussen Coevorden en Zwolle door Dommers, Wolthuis en Schulenberg
Provinciale Waterstaat neemt de Schouw van de Gemeenten over
1867Doortrekking van de Dedemsvaart via de Lutterhoofdwijk naar de stadsgracht. (plan dateert van 1837) Lutterhoofdwijk gegraven
1868Postwagendienst Hoogeveen – Coevorden nu dagelijks, behalve op zondag
1870Spoorlijk Zwolle –
Concessie voor een spoorlijn Harlingen – Heerenveen – Hoogeveen – Coevorden – Pruisen. In 1910 komt de verbinding Coevorden – Neuenhaus (tot 1939)
1872Nieuwe wagendienst voor personen en goederen tussen Hoogeveen en Coevorden
Wagendienst voor personen en goederen tussen Coevorden en Hardenberg heen en terug
Idem tussen Beilen en Coevorden (dit blijft slechts een voornemen)
Andere wagendienst Beilen – Coevorden. Succes!
1874Subsidieverlening aan de concessionarissen van de geprojecteerde spoorweg van Harlingen, via Coevorden, naar Salzbergen
1875Reeds 392 kilometer verharde weg in Drenthe
Koevorden 2857 inwoners
Directe wagendienst van Coevorden op Station Dedemsvaart. (tot 1877)
In Drenthe wonen ± 100.000 mensen
1876Instelling van een afzonderlijke waterstaatsdienst in de provincie. Eerste en enige ambtenaar: Wander Postma
1877Opheffing Wagendienst Coevorden – Station Dedemsvaart
1878Verharde weg naar Gramsbergen gereed
Mislukte poging tot nieuwe wagendienst Coevorden – Station Dedemsvaart
1879Aanleg van een verharde weg langs de Lutterhoofdwijk
Verharde weg naar Schoonebeek – Ellenbeek
Beurtveer van Coevorden op Meppel, langs Dedemsvaart, Hasselt en Zwartsluis
Stichting van een post- en telegraafkantoor te Coevorden
1880Verharde weg naar De Krim
“Er moeten straatwegen loopen van toren tot toren, …”  Asser Courant 1 juli 1880
1883Verslag van den Toestand der gemeente Coevorden vermeldt de volgende beurtveren:
Coevorden – Zwolle heen en terug
         ,,          – Almelo heen en terug
         ,,          – Meppel heen en terug
         ,,          – Dedemsvaart heen en terug
Nieuwe diligence-verbinding Coevorden – Hoogeveen
1885Stieltjeskanaal gegraven. Deze geeft verbinding met de Hoogeveense Vaart
Beurtveer op Nieuw-Amsterdam
Diligence diensten op Emmen, Hoogeveen, Gramsbergen, Hardenberg, De Krim en Dedemsvaart
1889Verbinding met beurtveer via Assen naar Groningen
1890Concessieverlening voor een locaal-spoorweg van Zwolle via Coevorden naar Groningen: De Noord-Ooster!
1892Uitvoeringscomité – Oprichting – Stoomtram – Dedemsvaart – Nieuw-Amsterdam roert zich danig
1893Raad van Coevorden steunt financieel en met vergunningen de locaal-spoorwegen
1894Aanleg weg naar Esschebrügge. (Rijksgrens)
Verbetering van de bestrating van de Friesestraat
1895Coevorden steekt f 25.000,- in de Noord-Ooster
Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij concessie voor tramlijn door de stad
1897Tramlijn Avereest – Dedemsvaart tot Coevorden doorgetrokken. Openingsrit Jachthuis – Coevorden op 30 september. Coevorden doet voor f 30.000,- mee in Noord-Ooster
1899Tramlijn Coevorden – Nieuw-Amsterdam (in 1908 verbinding met Ter Apel, in 1914 met Assen)
1900Nu 569 kilometer aan verharde wegen in Drenthe
1901Coevorden doet met f. 60.000,- mee aan lijn Neuenhaus – Coevorden
1922/23Afwateringskanaal Coevorden – Ane
Tot 1950 De weg Assen – Gieten – Bareveld enige provinciale weg