Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Landelijk brandweerlogo

Bronvermelding Coevorder Cahier 9

Type:
Collectie
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
Na-oorlogse periode tot 1997
 •  Johan Picardt, Antiquiteiten, Annales Drenthiae, Heerlickheyt Covorden (1659) 28
 •  Quedam Narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis alias sub diversis Episcopus tragectensibus Historisch Seminarium van de universiteit van Amsterdam (Amsterdam 1977)
 • Picardt, Antiquiteiten 296
 •  Lijst bijdragen voor bier en blusmiddelen, 1684, Rijksarchief Assen, Archief van het burgerlijk bestuur van Coevorden 1372-1814 (1855, inventarisnummer 554)
 •  Brief aan Raad van State, 1737, Rijksarchief Assen, Archief burgerlijk bestuur Coevorden, inventarisnummer 555
 • Stukken jaarlijkse schouw, 1699-1811, Rijksarchief Assen, Archief burgerlijk bestuur Coevorden, inventarisnummer 599
 • Ontslag A. Esselbrugge, 1788, Rijksarchief Assen, Archief burgerlijk bestuur Coevorden, inventarisnummer 559
 • Registers van betalingsopdrachten, 1807 september-1819, Rijksarchief Assen, Archief burgerlijk bestuur Coevorden, inventarisnummer 213
 • Verslagen aan Gedeputeerde Staten betreffende de toestand der gemeente, 1851-1928, 1930, Gemeentearchief Coevorden, inventarisnummer 29-31
 • Aantekeningen omtrent stukken betreffende de openbare orde en veiligheid, 1855-1934, brandweer en schoorsteenveger, Gemeentearchief Coevorden, inventarisnummer 275 
 • Brandweer en schoorsteenveger, Gemeentearchief Coevorden, inventarisnummer 275
 •  Verzekering personeel brandweer, Gemeentearchief Coevorden, inventarisnummer -1.784.3. Ondanks de oprichting van de Rijksverzekeringbank in 1941 bleef de Coevorder brandweer verzekerd bij de particuliere maatschappij. In 1943 werd de polis aangepast aan de stijging van het aantal brandweerlieden. In 1954 trad de wet betreffende de ongevallenverzekering van de vrijwillige brandweer in werking. Voortaan werden alle geldelijke schadeloosstellingen berekend naar een door Burgemeester en wethouders vastgesteld dagloon. Het dagloon werd elk jaar voor elk lid van de vrijwillige brandweer opnieuw vastgesteld. Er was nu een bepaalde minimumuitkering, gekoppeld aan het berekende dagloon. Het provinciaal Brandweer Comit√© in Drenthe adviseerde echter wel een aanvullende verzekering af te sluiten. Coevorden bleef bij de firma Stad Rotterdam tot 1967. Toen werd een verzekering afgesloten met de firma Halvetia-Ongevallen. In 1982 werd een collectieve ongevallenverzekering afgesloten bij de firma Asconed
 • Aanschaf brandweermateriaal 1939-1960, Gemeentearchief Coevorden, inventarisnummer -1.784.4
 • Organisatie brandweer 1937 en stukken uit de oorlog, Gemeentearchief Coevorden, inventarisnummer -1.784.4
 • Aanschaf brandweermateriaal 1939-1960, Gemeentearchief Coevorden inventarisnummer -1.784.3
 •  Bouw brandweerkazerne, Gemeentearchief Coevorden, inventarisnummer -1.784.3
 •  Stukken regionale brandweer, Gemeentearchief Coevorden, inventarisnummer -1.784.3.07.23
 •  Aanschaf brandweermateriaal 1039-1960, Gemeentearchief Coevorden, inventarisnummer -1.784.4

Archivalia

Rijksarchief Assen
Burgerlijk bestuur van Coevorden 1372-1814 (1855)
Gemeentearchief Coevorden

Literatuur

Broeshart, A.C. De Geschiedenis van de brandweer in Nederland. Rijswijk, 4e druk, 1980

Verburg, G.J. In Vuur en Vlam, Geschiedenis in woord en beeld van de brandbestrijding. Haarlem, 1967

Groepsfoto brandweerpersoneel 1998
Groepsfoto brandweerpersoneel 1998