Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Voorblad Coevorder cahier 3

Begrenzing van Coevorden

Type:
Collectie
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
Van prehistorie tot de middeleeuwen

Coevorder Cahier 3

Alvorens met de beschrijving van de gegevens met betrekking tot Coevorden te beginnen, zullen we ons moeten afvragen welk gebied we onder de naam Coevorden aanduiden. Beschrijven we alleen de gemeente Coevorden dan moeten we bedenken dat in de prehistorie de huidige grenzen en indelingen nog niet aanwezig waren. Wanneer we ons nu beperken tot het beschrijven van materiaal uitsluitend uit de gemeente Coevorden, dan verdelen we een gebied dat archeologisch gezien gemeenschappelijke kenmerken vertoont in stukken.

Anderzijds zullen we ons bezig gaan houden met de prehistorie van Coevorden en moeten we deze doelstelling niet volledig uit het oog verliezen. Mijns inziens moet naast de factor ruimte ook de factor geomorfologie meespelen. Ook onderzoekstechnische overwegingen spelen een rol. Een beperkte verschuiving van grenzen is gunstig voor een gedetailleerd onderzoek, omdat we dan kunnen beschikken over vrijwel het dubbele aantal te bestuderen vondsten.

Toch heb ik me in dit werkje zoveel mogelijk beperkt tot het werken met materiaal uit de gemeente Coevorden, waarbij echter op bepaalde punten vondsten, die op korte afstand van de gemeente Coevorden gedaan zijn, meer gehalte hebben kunnen geven aan de beschrijvingen.